UŽREGISTRUOK SAVO SNAIGĘ

Užregistruokite savo SNAIGĘ ir gaukite pagalbą, reikalingą informaciją apie prietaisą, naudingų pasiūlymų bei patarimų.

Užpildykite duomenis apie save.

Gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldytuvo skyriaus sienelės ties vaisių bei daržovių vonelėmis rasite SNAIGĖS šaldymo prietaiso modelį (Tyr/Тип/Model) bei numerį (Ser. No/Фабрик Ho)

Laukai pažymėti žvaigždute (*) yra privalomi.


Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite, ar gaminys veikia, ar yra pilnai sukomplektuotas. SVARBU! Atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją. Nepaisydami instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, galite sugadinti šaldymo prietaisą ir prarasti teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą.

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

 1. Garantijos laikotarpis:
  1. Buitiniams šaldymo prietaisams „SNAIGĖ“ , naudojamiems buityje nekomerciniams tikslams, suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.
  2. Buitiniams šaldymo prietaisams, naudojamiems komerciniams (parduotuvėse, viešbučiuose, baruose ir kitur ne namų ūkyje) tikslams, suteikiama 6 mėnesių garantija.
  3. Vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėn. garantija. Garantija skaičiuojama nuo pardavimo pirmajam pirkėjui dienos, kurią patvirtina kasos aparato kvitas ir/arba PVM sąskaita-faktūra, kuriuose nurodytas prietaiso pavadinimas ir modelis.
 2. AB SNAIGĖ įsipareigoja nemokami sutaisyti šaldymo prietaisą, jei garantijos laikotarpiu jis nustos veikęs dėl dalių ar surinkimo defektų. Jei to paties defekto pakartotinai nepavyksta pašalinti arba remonto kaina yra neproporcingai didelė, pirkėjui sutinkant, pardavėjas neveikiantį ar prietaisą su defektu gali pakeisti nauju.
 3. Garantinį remontą nemokamai atlieka SNAIGĖ SERVISAS arba jo oficialūs atstovai jūsų namuose arba taisykloje, taisančios buitinės technikos remonto įmonės nuožiūra.
 4. Būtinos garantinio remonto sąlygos:
  1. Būtina turėti originalų garantijos lapą ir kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu. Šaldytuvo modelis ir serijos numeris, esantys ant garantinio lapo turi atitikti modelį ir serijos numerį, esantį ant gaminio etiketės-lipduko, esančio šaldytuvo viduje.
  2. SVARBU: šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.
  3. Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos/ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos.
 5. Grantinė priežiūra negalioja:
  1. Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.
  2. Jei defektai atsirado netinkamai šaldymo prietaisą pastatant ir įjungiant. Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje. Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai. Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne SNAIGĖS SERVISAS ar jo oficialūs atstovai Lietuvoje.
 6. Garantija nesuteikiama:
  1. Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei ir vidaus plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.
  2. Įbrėžimams, įtrūkimams ir panašiems mechaniniams išoriniams pažeidimams, atsiradusiems naudojant prietaisą.
  3. Dalims, kurios natūraliai susidėvi naudojant prietaisą ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo: plastmasinėms dalims, kurių padėtis keičiama rankomis (rankenėlėms, rankenoms, stalčiukams, laikikliams ir pan.).
 7. Kitos išlygos:
  1. Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja ji pakeisti nauju kai prietaiso defektą galima pašalinti, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.
  2. Pakeistojo šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam lape, pažymint, jog prietaisas pakeistas.
  3. Už „SNAIGĖS SERVISO“ ar jo oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima originalaus garantinio lapo, ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, serviso meistrų transporto ir darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal SNAIGĖS SERVISO ar jo oficialių atstovų įkainius.
 8. Šios garantijos sąlygos neturi jokios įtakos vartotojo teisėms, nustatytoms Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.