ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Все холодильники SNAIGĖ однозначно высокого качества, но если вашему холодильнику нужна помощь наших квалифицированных специалистов, обращяйтесь в SNAIGĖ СЕРВИС:

Для того, чтобы мы могли как можно быстрее помочь Вам, при обращении имейте под рукой модель (тип) и серийный номер Вашего холодильного прибора SNAIGĖ. Эти данные приведены на этикетке изделия, которая прикреплена на стенку холодильной камеры.

email icon

I-IV7:30-16:30
V 7:30-14:00

Помощь

Почему мы рекомендуем выбирать СЕРВИС SNAIGĖ?

 • Ремонт выполняеться только квалифицированными специалистами.
 • SNAIGĖ SERVICE работает только с сертифицированными и проверенными партнерами.
 • Используем только оригинальные детали, поставляемые с продуктом.
 • Бесплатное гарантийное обслуживание.

Для холодильного прибора подходит сухое, хорошо проветриваемое помещение. Ставьте прибор вдали от источников тепла – прямых солнечных лучей, плиты, радиаторов и нагревательных приборов. Позаботьтесь о том, чтобы конденсатор, установленный на задней стенке холодильного прибора, всегда был чистым. Не закрывайте вентиляционное отверстие в верхней части прибора – вокруг него должен беспрепятственно циркулировать воздух. Если над холодильным прибором подвешен шкафчик, то расстояние от его низа до верха корпуса прибора должно составлять не менее 10 см.

Tai normalus reiškinys. Šaldytuvo kameroje įrengta automatinė atitirpinimo sistema. Kai kompresoriaus neveikia, užpakalinė kameros sienelė atitirpsta ir vanduo suteka į vonelę, įtaisytą virš kompresoriaus, o paskui išgaruoja.

Ką daryti, jei ant šaldytuvo kameros dugno arba stiklinių lentynėlių atsirado vandens?

Patikrinkite, ar neužsikimšusi tirpsmo vandens nutekėjimo kanalėlio anga ir vandeniu virtusi drėgmė patenka į vonelę, įtaisytą virš kompresoriaus. Tirpsmo vandens nutekėjimo kanalėlio angą, esančią šaldytuvo kameros viduje, išvalykite su tam skirtu valytuvu.

Patikrinkite, ar šaldytuvo kameroje laikomi maisto produktai arba indai nesiliečia prie galinės kameros sienelės ir netrukdo ištekėti tirpsmo vandeniui. Patraukite maisto produktus ir indus nuo sienelės.

Проверьте, не соскользнуло ли корытце для сбора талой воды с компрессора. Если это произошло, надвиньте его обратно на компрессор.

Это происходит в связи с тем, что относительная влажность воздуха превышает 70 %. Проветривайте помещение, в котором стоит прибор, по возможности устраните причины влажности.

Šaldiklį ar prietaiso šaldiklio kamerą reikia atitirpinti ne rečiau kaip du kartus per metus arba tada, kai susidaro storesnis nei 5 mm šerkšno sluoksnis. Kuo storesnis šerkšno sluoksnis prietaiso kameroje, tuo daugiau prietaisas vartoja elektros energijos. Atitirpinant šaldiklio kamerą reikia:

 • išjungti šaldymo prietaisą iš tinklo;
 • išimti iš kameros produktus, sudėti juos į indą, uždengti audinio skiaute ir padėti vėsioje vietoje;
 • šaldiklio kameros dureles palikti praviras.

Ištirpus šerkšno sluoksniui šaldymo prietaisą išvalykite, sausai iššluostykite ir išvėdinkite. Atminkite – atitirpinimo procesui pagreitinti negalima naudoti nei mechaninių įrankių ar panašių daiktų, nei elektrinių šildymo prietaisų.

SNAIGĖS šaldytuvai ir šaldikliai yra ekonomiški, tačiau elektros energijos vartojimą galima dar sumažinti pasinaudojus keliais paprastais patarimais:

 • neuždenkite ventiliacinės angos prietaiso viršuje – aplink jį turi būti tinkama oro cirkuliacija. Jeigu virš jo kabinate spintelę, tarp jos apačios ir prietaiso korpuso viršaus palikite ne mažesnį kaip 10 cm atstumą;
 • prietaisą statykite toliau nuo šilumos šaltinių: viryklės, radiatoriaus, tiesioginių saulės spindulių;
 • laiku pašalinkite iš šaldytuvo šerkšną; turėkite omenyje – kuo storesnis šerkšno sluoksnis, tuo daugiau prietaisas vartoja elektros energijos;
 • jokiu būdu nedėkite į šaldytuvą šiltų produktų, nes jiems atvėsinti naudojama elektros energija! Maisto produktus dėkite į šaldytuvą tada, kai jų temperatūra bus ne aukštesnė už aplinkos temperatūrą;
 • nepalikite atvirų šaldymo prietaisų durelių;
 • šaldytuvo dureles atidarykite tiktai tokiam laikui, kurio reikia paimti ar sudėti maisto produktams;
 • sušaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuvo kameroje – lėtai atšildyti produktai būna geresnio skonio, o jų skleidžiamas šaltis panaudojamas palaikyti nustatytai temperatūrai šaldytuvo kameroje.

Pirmiausia sumažinkite temperatūrą šaldytuvo kameroje.  Tai padarysite nustatę temperatūrą elektroninio valdymo skalėje ties 1 arba 2. Arba, jei jūsų šaldytuvas su mechaniniu valdymu, tai padarysite pasukę termoreguliatoriaus rankenėlę ties 4, 5 arba 6. Pasirinkite šaldymo prietaiso temperatūrą pagal savo poreikius.

Temperatūra šaldytuvo kameroje gali kisti dėl aplinkos temperatūros, maisto produktų kiekio ir dėl dažnai atidaromų šaldytuvo durelių. Patartina:

 • statyti šaldymo prietaisą toliau nuo šilumos šaltinių;
 • žiūrėti, kad į šaldytuvą dedamų maisto produktų temperatūra būtų ne aukštesnė už aplinkos temperatūrą;
 • nepalikti atvirų šaldytuvo durelių, šaldytuvo dureles laikykite atidarytas tiktai tokį laiką, kokio reikia maisto produktams paimti ar sudėti.

JEIGU PATALPA VĖSI, ŠALDYMO PRIETAISAS ŠALDO MAŽIAU, TODĖL TEMPERATŪRA JO VIDUJE GALI PAKILTI. Sukdami termoreguliatoriaus rankenėlę nustatykite žemesnę temperatūrą.

Попытайтесь разморозить холодильник. Возможно, в морозильной камере накопилсь слишком много инея. Даже если ваш холодильник снабжен системой охлаждения NO FROST и охлаждает недостаточно – разморозьте холодильник и оставьте его отключенным примерно на 24 ч. Возможно, дверца морозильной камеры была оставлена открытой, и вентилятор системы охлаждения покрылся льдом.

Kompresorius veikia be pertraukų tada, kai šaldymo prietaisas buvo išjungtas. Pasiekus nustatytą temperatūrą kompresorius automatiškai išsijungia.  Kompresorius veikia be pertraukų ir tada, kai įjungta greitojo sušaldymo veiksena.

Patikrinkite, ar:

 • šaldytuvo durelės nepaliktos praviros ;
 • durelės sandariai užsidaro;
 • šaldytuvas nebuvo pernelyg ilgai atidarytas;
 • ar nesudėta per daug maisto produktų, ypač – šiltų.

Jeigu jūsų SNAIGĖ yra su bešerkšne šaldymo sistema NO FROST, vadinasi jos kompresorius yra  inverterinis. Tai – kintamų sūkių kompresorius, jis neišsijungia,  dirba nuolatos optimaliu greičiu.

Patikrinkite:

 • ar tvarkinga jūsų būsto elektros instaliacija;
 • ar elektros laido kištukas taisyklingai įkištas į elektros lizdą;
 • ar žyma ant termoreguliatoriaus rankenėlės nenustatyta ties 0.

Veikiančio šaldytuvo skleidžiamas triukšmas priklauso nuo kelių dalykų – kaip prietaisas pastatytas, kaip naudojamas, naujas ar senas;

Patikrinkite, ar šaldytuvas stovi stabiliai, lygioje vietoje. Jam išlyginti sureguliuokite priekines kojeles.

Patikrinkite, ar prietaisas pernelyg arti nepristumtas prie baldų, ar šaldymo sistemos dalys korpuso užpakalinėje neprispaustos prie sienos. Atitraukite šaldytuvą nuo baldų ar sienos.

Pažiūrėkite, gal didesnio triukšmo priežastis yra šaldytuve sustatyti buteliai, skardinės, indai, kurie liečiasi vienas su kitu.

Šaldymo prietaisą vežkite tiktai stačią! Jeigu jis vis dėlto vežamas kitaip, mažiausiai 4 valandas nejunkite jo prie elektros tinklo, nes gali sugesti šaldytuvo kompresorius.

Vežamą šaldymo prietaisą apsaugokite nuo atmosferos poveikio (lietaus, sniego, drėgmės).

Vežamą šaldymo prietaisą tinkamai pritvirtinkite, kad nepasislinktų ir nepatirtų smūgių.

Šaldymo prietaisui veikiant, vykstant šaldymo procesui sklinda įvairūs veikimo garsai; tai ne gedimas, o normalus reiškinys.

Čiurlenimą, burbuliavimą, ošimą primenančius garsus sukelia šaltas, cirkuliuojantis šaldymo sistemoje;

Šaldymo prietaiso kompresorius gaudžia, gali stipriau spragtelėti (įsijungdamas) skleidžia.

Если вы намерены хранить продукты длительное время, их следует быстро заморозить до температуры -18 °C и ниже. Продукты, которые хранятся при такой температуре, не теряют свой вкус, внешний вид и цвет, в них сохраняются витамины. Свежие качественные продукты замораживаются порциями. Чрезвычайно важным элементом является упаковка – она должна быть устойчивой к влаге, герметичной и без запаха. Подходят полиэтиленовые пакеты и фольга. Количество замораживаемых продуктов не должно превышать указанное в инструкции изделия. Свежие продукты лучше всего складывать в морозильник или морозильную камеру порциями. Так продукты лучше замораживаются и их удобнее употреблять. Подготовленные для заморозки свежие продукты складывайте в отсек быстрой заморозки FAST FREEZE морозильника или морозильной камеры в один или два яруса. Поверните рукоятку терморегулятора таким образом, чтобы была задана самая низкая температура. По истечении суток переложите замороженные продукты из отсека для быстрого замораживания в ящик(-и) отсека для хранения. После завершения процесса замораживания продуктов (по истечении 24 часов) обязательно поверните рукоятку терморегулятора в исходное положение.

Ваш SNAIGĖ прослужит вам гораздо дольше, нежели его отдельные детали, особенно те, к которым мы прикасаемся, за которые тянем и передвигаем. Вам необязательно менять холодильник, у которого треснул лоток или сломалась ручка. Все оригинальные части и детали холодильников SNAIGĖ вы можете приобрести в магазине SNAIGĖ или заказать у уполномоченных партнеров СЕРВИСА SNAIGĖ.

Время работы

I-IV10:00-16:00
V 10:00-14:00

Адрес

ул. Прамонес 6, Алитус

email icon

Пишите нам

phone email

Звоните нам

Тел.:8-315-56210

Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite, ar gaminys veikia, ar yra pilnai sukomplektuotas. SVARBU! Atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją. Nepaisydami instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, galite sugadinti šaldymo prietaisą ir prarasti teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą.

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

 1. Garantijos laikotarpis:
  1. Buitiniams šaldymo prietaisams „SNAIGĖ“ , naudojamiems buityje nekomerciniams tikslams, suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.
  2. Buitiniams šaldymo prietaisams, naudojamiems komerciniams (parduotuvėse, viešbučiuose, baruose ir kitur ne namų ūkyje) tikslams, suteikiama 6 mėnesių garantija.
  3. Vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėn. garantija. Garantija skaičiuojama nuo pardavimo pirmajam pirkėjui dienos, kurią patvirtina kasos aparato kvitas ir/arba PVM sąskaita-faktūra, kuriuose nurodytas prietaiso pavadinimas ir modelis.
 2. AB SNAIGĖ įsipareigoja nemokami sutaisyti šaldymo prietaisą, jei garantijos laikotarpiu jis nustos veikęs dėl dalių ar surinkimo defektų. Jei to paties defekto pakartotinai nepavyksta pašalinti arba remonto kaina yra neproporcingai didelė, pirkėjui sutinkant, pardavėjas neveikiantį ar prietaisą su defektu gali pakeisti nauju.
 3. Garantinį remontą nemokamai atlieka SNAIGĖ SERVISAS arba jo oficialūs atstovai jūsų namuose arba taisykloje, taisančios buitinės technikos remonto įmonės nuožiūra.
 4. Būtinos garantinio remonto sąlygos:
  1. Būtina turėti originalų garantijos lapą ir kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu. Šaldytuvo modelis ir serijos numeris, esantys ant garantinio lapo turi atitikti modelį ir serijos numerį, esantį ant gaminio etiketės-lipduko, esančio šaldytuvo viduje.
  2. SVARBU: šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.
  3. Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos/ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos.
 5. Grantinė priežiūra negalioja:
  1. Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.
  2. Jei defektai atsirado netinkamai šaldymo prietaisą pastatant ir įjungiant. Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje. Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai. Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne SNAIGĖS SERVISAS ar jo oficialūs atstovai Lietuvoje.
 6. Garantija nesuteikiama:
  1. Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei ir vidaus plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.
  2. Įbrėžimams, įtrūkimams ir panašiems mechaniniams išoriniams pažeidimams, atsiradusiems naudojant prietaisą.
  3. Dalims, kurios natūraliai susidėvi naudojant prietaisą ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo: plastmasinėms dalims, kurių padėtis keičiama rankomis (rankenėlėms, rankenoms, stalčiukams, laikikliams ir pan.).
 7. Kitos išlygos:
  1. Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja ji pakeisti nauju kai prietaiso defektą galima pašalinti, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.
  2. Pakeistojo šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam lape, pažymint, jog prietaisas pakeistas.
  3. Už „SNAIGĖS SERVISO“ ar jo oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima originalaus garantinio lapo, ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, serviso meistrų transporto ir darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal SNAIGĖS SERVISO ar jo oficialių atstovų įkainius.
 8. Šios garantijos sąlygos neturi jokios įtakos vartotojo teisėms, nustatytoms Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.