ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

Організатором Акції У життя немає гарантій. У SNAIGĖ є! (Надалі іменується – «Акція»), є відкрите акціонерне товариство SNAIGĖ, розташоване за адресою: Pramonės g. 6, 62175 Alytus, Lithuania (Литва). 

Виконавцем Акції є підприємство ТОВ «Снайге-Україна», зареєстроване за адресою: ТОВ «Снайге-Україна» м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28-2А, н/п 43, Україна. Sergei.Drapkin@snaige.net ; +380503805577

В акції беруть участь нові холодильники, морозильники та комерційні шафи з торговим знаком SNAIGĖ, які придбані шляхом роздрібної купівлі-продажу на території проведення Акції в певний період Акції.

У разі придбання акційної техніки не в період проведення Акції вона не вважається Акційною технікою.

 1. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій (Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ та сіл Донецької та Луганської областей) (надалі – окуповані території).

Участь в Акції можуть брати громадяни України, які проживають на території України, крім окупованих територій, належним чином і в повному обсязі виконали всі правила та умови Акції, надалі іменуються «Учасники». Учасниками можуть бути лише фізичні особи. 

Термін проведення Акції, коли придбана техніка бере в ній участь – з 01.07.2021 по 31.10.2021. Реєстрація Акції – з 01.07.2020 по 01.11.2021.

Сайт акції www.snaige.lt/promo

 1. Механізм акції: 

 2.1. Учасниками Акції є покупці техніки SNAIGĖ, які придбали техніку SNAIGĖ протягом терміну проведення Акції (01.07.2021-31.10.2021) та зареєструються на сайті www.snaige.lt/promo  01.07.2021-01.11.2021.

При реєстрації обов’язково повинні бути заповнені поля:

 • Прізвище, ім’я учасника (відповідно до паспортних даних).
 • Ел. пошта учасника
 • Місто
 • Серійний номер приладу (розташований на коробці виробу, є в гарантійному талоні, на шильді всередині холодильного відділення).
 • Модель приладу.
 • Фото чека (на якому видно дату придбання та модель приладу).
 • Підтвердження-згода з Правилами Акції. 
 • Підтвердження-згода з політикою конфіденційності.

2.2. Після правильної реєстрації, учасник Акції на електронну пошту отримує сертифікат гарантії на 5 років. У сертифікаті вказана модель, серійний номер техніки SNAIGĖ.

Факт реєстрації серійного номера акційної продукції SNAIGĖ означає, що Учасник ознайомився, а також виходячи з власних міркувань повністю і безумовно добровільно особисто погодився з усіма умовами і Правилами Акції і зобов’язується їх виконувати.

Якщо учасник неправильно заповнив серійний номер приладу, він на електронну пошту отримає повідомлення про помилку.

2.3. Організатори / Виконавці акції не несуть відповідальності за неможливість реєстрації на сайті www.snaige.lt/promo, в тому числі через несправність техніки або не функціонування мереж операторів або провайдерів інтернет-послуг, відсутність Інтернет зв’язку тощо.

 1. Повна гарантія на техніку SNAIGĖ до 2025 року (включно).

3.1. Серійний номер приладу заноситься в спеціальну базу даних, яка зберігається в SNAIGĖ в Литві. Наявність серійного номера в даній базі підтверджує, що виробник або його представник в Україні повинен виконувати гарантійні зобов’язання до 2025 року. Термін гарантії діє 5 років з дня придбання техніки. 

Під «5 років повної гарантії» мається на увазі, що виробник гарантує відсутність браку матеріалів або збірки техніки протягом 5 років, а при виникненні гарантійного випадку вся побутова техніка SNAIGĖ обслуговується на безкоштовній основі. 

Підставою для гарантійного обслуговування є оригінальний гарантійний талон, сертифікат про продовження гарантії і касовий чек (або інший документ, що підтверджує покупку) із зазначенням дати продажу.

3.2. Повна 5-річна гарантія, що зазначена умовами цих Правил, не здійснюється:

3.2.1. У разі придбання техніки не в період проведення Акції.

3.2.2. Якщо учасник не може надати касовий чек або інший документ, який свідчить про покупку із зазначенням дати її здійснення. 

3.2.3. Якщо придбана техніка не зареєстрована на сайті www.snaige.lt/promo.

3.2.4. Якщо серійний номер змінений, видалений або він не може бути ідентифікований.

Відповідно до цього сервісний центр уповноважений перевіряти наявність цих підстав і в разі невідповідності відмовити в проведенні гарантійного ремонту та усуненні несправностей в роботі приладу. 

3.3. Гарантійне обслуговування не поширюється на наступні випадки:

3.3.1 Через механічне пошкодження придбаного холодильного приладу або іншого пошкодження, що виникло з вини покупця під час транспортування холодильного приладу. У разі виникнення суперечки необхідно надати упаковку холодильного приладу.

3.3.2. Якщо несправність виникла через неправильне встановлення і включення холодильної установки. Через несправності, поломки деталей, появу запаху внаслідок неправильного використання, встановлення, підключення до мережі або транспортування продукту без дотримання інструкцій виробника, описаних в Інструкції з експлуатації пристрою. 

3.3.3. Якщо холодильний прилад експлуатується в антисанітарних умовах, несправності приладу будуть викликані комахами, гризунами та іншими зовнішніми факторами. 

3.3.4. Якщо холодильний пристрій не ремонтувався протягом гарантійного терміну офіційними представниками Організатора/Виконавця.

3.4. Гарантія не надається:

На лампочку освітлення салону і внутрішній пластик (компоненти) пристрою.

Подряпини, тріщини і подібні механічні зовнішні пошкодження, викликані використанням пристрою.

Для частин, які зношуються природним чином під час використання пристрою, і їх термін експлуатації залежить від інтенсивності використання пристрою: пластикові деталі, які можна переміщати вручну (ручки, ящики, тримачі і т.д.).

3.5. Інші умови:

Гарантійний термін на замінений холодильний прилад починається з дати покупки оригінального приладу.

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ГАРАНТІЇ.

4.2. Всі учасники Акції, які придбали акційну продукцію протягом терміну проведення акції, і зареєструвалися на сайті www.snaige.lt/promo, отримують на електронну пошту лист з сертифікатом на конкретну придбану одиницю техніки. 

Термін відправки Учаснику Акції електронного листа з сертифікатом на конкретну придбану одиницю техніки становить 10 днів.

4.2.1. Сертифікат (або гарантійний сертифікат) підтверджує період часу, який становить 5 років (до 2025 р.), протягом якого виробник або його представник в Україні, повинен виконувати гарантійні зобов’язання.

4.2.2. У разі, якщо учасник акції з певних причин, не залежних від Організатора, не отримав сертифікат, він не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації. Однак сертифікат можна відправити повторно на іншу електронну адресу.

4.2.3. Організатор (в т.ч. Виконавець) не несе відповідальності щодо будь-яких суперечок щодо права власності на сертифікати.

4.3. Організатор (в т.ч. Виконавець Акції) залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, зазначених у цих Правилах.

4.4. Організатор (в т.ч. Виконавець) не несе відповідальності за виконання зобов’язання по здійсненню гарантії в тому випадку якщо техніка придбана не в період проведення Акції.

4.5. Організатор, для додаткової перевірки правдивості факту покупки, може запросити в учасника акції фото акційної продукції, встановивши певні необхідні умови (певний ракурс або інші).

 1. Обмеження

5.1. Якщо будуть виявлені ознаки зловживань або шахрайства, Організатор або Виконавець Акції має право не допускати до подальшої участі в цій акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в акції учасників акцій приймається самостійно Організатором / Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасник не допускається до подальшої участі в акції, і при цьому не має права на отримання жодних компенсацій.

 1. Інші умови.

6.1. Організатор / Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо нерозголошення особистої інформації, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

6.2. Участь в акції (реєстрація на сайті www.snaige.lt/promo) означає автоматичне ознайомлення та повну згоду всіх учасників з цими Правилами та зобов’язання їх виконувати.

6.3. Організатор і Виконавець не несуть ніякої відповідальності за будь-які додаткові витрати Учасника в процесі використання гарантії.

6.4. Організатор і Виконавець залишають за собою право вносити зміни в ці Правила з обов’язковим їх розміщенням на інтернет-сайті www.snaige.lt/promo

6.5. Детально про умови Акції можна дізнатися за телефоном +380503805577

6.6. Організатор і Виконавець не несуть відповідальності за некоректну роботу обладнання зв’язку, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та (або) виведення з ладу програмного та (або) апаратного комплексу Організатора тощо.

6.7. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором / Виконавцем Акції.

6.8. Організатор / Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

6.9. Організатор та (або) Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: епідемії, стихійні лиха, пожежі, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора / Виконавця обставини.

6.10. Організатор / Виконавець / Технічний провайдер не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, що стало результатом збоїв в телекомунікаційних або енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та (або) виведення з ладу програмного та (або) апаратного комплексу.

6.11. Організатор або Виконавець не несе відповідальності за шкоду (в т.ч. моральну) за неотримання Учасником гарантії.

6.12. Витрати користування Інтернетом Учасника Акції залежать від встановлених Інтернет-провайдерами тарифів на користування послугою Інтернету та тарифу Учасника Акції. Подібні витрати Учасник Акції несе самостійно.

6.13. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої ним інформації, на обробку та використання його персональних даних Організатором, Виконавцем Акції з маркетинговою та (або) будь-якою іншою метою методами, що не суперечать чинному законодавству України (у тому числі шляхом передачі третім особам).

6.14. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:

6.14.1. Власником персональних даних Учасників Акції є Організатор;

6.14.2. Персональні дані учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

6.14.3. З персональними даними будуть відбуватися такі дії: збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і розповсюдження (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

6.14.4. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор або залучені ним треті особи, їм надаються всі права і на них покладається виконання всіх обов’язків, передбачених Законом;

6.14.5. Персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та (або) повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, зазначеної в п. 13.2.2. цих Правил. Крім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

6.15. Персональні дані учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом Періоду проведення Акції, а також будуть зберігатися протягом терміну, передбаченого законодавством України для виконання мети, зазначеної в п. 6.14.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних;

Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних направивши Організатору письмовий запит за адресою, вказаною в цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції.