REĢISTRĀCIJA    (numurs ir atrodams uz izstrādājuma kastes, garantijas talonā, uz plāksnītes ledusskapja nodalījuma iekšpusē)