REGISTREERIMINEmis on märgitud tootekarbil, garantiilehel, külmiku kambris oleval nimesildil)