PROFESIONALI PAGALBA

Visi šaldytuvai SNAIGĖ yra neabejotinai aukštos kokybės, tačiau jeigu jūsų šaldytuvui prireiktų mūsų kvalifikuotų specialistų pagalbos,
kreipkitės į SNAIGĖS SERVISĄ:

Kad galėtume Jums kuo greičiau pagelbėti, kreipdamiesi žinokite SNAIGĖS šaldymo prietaiso modelį (Typ/Тип ir MODEL) bei numerį (Ser.No/Фабрик Но). Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldytuvo skyriaus sienelės.

email icon

I-IV7:30-16:30
V 7:30-14:00

Pagalba

Kodėl rekomenduojame rinktis SNAIGĖS SERVISĄ?

 • Remonto paslaugas atlieka tik kvalifikuoti meistrai.
 • SNAIGĖ SERVISAS dirba tik su sertifikuotais ir patikrintais partneriais.
 • Naudojamos tik originalios detalės numatytos gaminio komplektacijoje.
 • Nemokamos remonto paslaugos galiojant garantijai.

Šaldymo prietaisui tinka sausa, gerai vėdinama patalpa. Prietaisą statykite toliau nuo šilumos šaltinių – atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, viryklės, radiatoriaus ir šildymo įrenginių. Pasirūpinkite, kad kondensatorius, įrengtas užpakalinėje šaldymo prietaiso dalyje, visada būtų švarus. Neuždenkite ventiliacinės angos, esančios prietaiso viršuje – aplink jį turi tinkamai cirkuliuoti oras. Jeigu virš šaldymo prietaiso kabinama spintelė, atstumas nuo jos apačios iki prietaiso korpuso viršaus turi būti ne mažesnis kaip 10 cm.

Tai normalus reiškinys. Šaldytuvo kameroje įrengta automatinė atitirpinimo sistema. Kai kompresorius neveikia, užpakalinė kameros sienelė atitirpsta ir vanduo suteka į vonelę, įtaisytą virš kompresoriaus, o paskui išgaruoja.

Ką daryti, jei ant šaldytuvo kameros dugno arba stiklinių lentynėlių atsirado vandens?

Patikrinkite, ar neužsikimšusi tirpsmo vandens nutekėjimo kanalėlio anga ir vandeniu virtusi drėgmė patenka į vonelę, įtaisytą virš kompresoriaus. Tirpsmo vandens nutekėjimo kanalėlio angą, esančią šaldytuvo kameros viduje, išvalykite su tam skirtu valytuvu.

Patikrinkite, ar šaldytuvo kameroje laikomi maisto produktai arba indai nesiliečia prie galinės kameros sienelės ir netrukdo ištekėti tirpsmo vandeniui. Patraukite maisto produktus ir indus nuo sienelės.

Patikrinkite, ar vonelė, į kurią subėga tirpsmo vanduo, nenuslydo nuo kompresoriaus. Jeigu taip, uždėkite ją ant kompresoriaus.

Taip yra dėl to, kad santykinis oro drėgnumas didesnis negu 70 proc. Vėdinkite patalpą, kurioje pastatytas prietaisas, jei įmanoma, pašalinkite drėgmės priežastis.

Šaldiklį ar prietaiso šaldiklio kamerą reikia atitirpinti ne rečiau kaip du kartus per metus arba tada, kai susidaro storesnis nei 5 mm šerkšno sluoksnis. Kuo storesnis šerkšno sluoksnis prietaiso kameroje, tuo daugiau prietaisas vartoja elektros energijos. Atitirpinant šaldiklio kamerą reikia:

 • išjungti šaldymo prietaisą iš tinklo;
 • išimti iš kameros produktus, sudėti juos į indą, uždengti audinio skiaute ir padėti vėsioje vietoje;
 • šaldiklio kameros dureles palikti praviras.

Ištirpus šerkšno sluoksniui šaldymo prietaisą išvalykite, sausai iššluostykite ir išvėdinkite. Atminkite – atitirpinimo procesui pagreitinti negalima naudoti nei mechaninių įrankių ar panašių daiktų, nei elektrinių šildymo prietaisų.

SNAIGĖS šaldytuvai ir šaldikliai yra ekonomiški, tačiau elektros energijos vartojimą galima dar sumažinti pasinaudojus keliais paprastais patarimais:

 • neuždenkite ventiliacinės angos prietaiso viršuje – aplink jį turi būti tinkama oro cirkuliacija. Jeigu virš jo kabinate spintelę, tarp jos apačios ir prietaiso korpuso viršaus palikite ne mažesnį kaip 10 cm atstumą;
 • prietaisą statykite toliau nuo šilumos šaltinių: viryklės, radiatoriaus, tiesioginių saulės spindulių;
 • laiku pašalinkite iš šaldytuvo šerkšną; turėkite omenyje – kuo storesnis šerkšno sluoksnis, tuo daugiau prietaisas vartoja elektros energijos;
 • jokiu būdu nedėkite į šaldytuvą šiltų produktų, nes jiems atvėsinti naudojama elektros energija! Maisto produktus dėkite į šaldytuvą tada, kai jų temperatūra bus ne aukštesnė už aplinkos temperatūrą;
 • nepalikite atvirų šaldymo prietaisų durelių;
 • šaldytuvo dureles atidarykite tiktai tokiam laikui, kurio reikia paimti ar sudėti maisto produktams;
 • sušaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuvo kameroje – lėtai atšildyti produktai būna geresnio skonio, o jų skleidžiamas šaltis panaudojamas palaikyti nustatytai temperatūrai šaldytuvo kameroje.

Pirmiausia sumažinkite temperatūrą šaldytuvo kameroje.  Tai padarysite nustatę temperatūrą elektroninio valdymo skalėje ties 1 arba 2. Arba, jei jūsų šaldytuvas su mechaniniu valdymu, tai padarysite pasukę termoreguliatoriaus rankenėlę ties 4, 5 arba 6. Pasirinkite šaldymo prietaiso temperatūrą pagal savo poreikius.

Temperatūra šaldytuvo kameroje gali kisti dėl aplinkos temperatūros, maisto produktų kiekio ir dėl dažnai atidaromų šaldytuvo durelių. Patartina:

 • statyti šaldymo prietaisą toliau nuo šilumos šaltinių;
 • žiūrėti, kad į šaldytuvą dedamų maisto produktų temperatūra būtų ne aukštesnė už aplinkos temperatūrą;
 • nepalikti atvirų šaldytuvo durelių, šaldytuvo dureles laikykite atidarytas tiktai tokį laiką, kokio reikia maisto produktams paimti ar sudėti.

JEIGU PATALPA VĖSI, ŠALDYMO PRIETAISAS ŠALDO MAŽIAU, TODĖL TEMPERATŪRA JO VIDUJE GALI PAKILTI. Sukdami termoreguliatoriaus rankenėlę nustatykite žemesnę temperatūrą.

Pabandykite atitirpinti šaldytuvą. Gali būti, kad šaldiklio kameroje susikaupė per daug šerkšno. Net jeigu jūsų šaldytuvas su NO FROST šaldymo sistema ir jei jis nepakankami šaldo – vis tiek atitirpdykite šaldytuvą ir palaikykite jį atjungtą apie 24 val. Gali būti, kad buvo paliktos neuždarytos šaldiklio durelės ir šaldymo sistemos ventiliatorius apsinešė ledu.

Kompresorius veikia be pertraukų tada, kai šaldymo prietaisas buvo išjungtas. Pasiekus nustatytą temperatūrą kompresorius automatiškai išsijungia.  Kompresorius veikia be pertraukų ir tada, kai įjungta greitojo sušaldymo veiksena.

Patikrinkite, ar:

 • šaldytuvo durelės nepaliktos praviros ;
 • durelės sandariai užsidaro;
 • šaldytuvas nebuvo pernelyg ilgai atidarytas;
 • ar nesudėta per daug maisto produktų, ypač – šiltų.

Jeigu jūsų SNAIGĖ yra su bešerkšne šaldymo sistema NO FROST, vadinasi jos kompresorius yra  inverterinis. Tai – kintamų sūkių kompresorius, jis neišsijungia,  dirba nuolatos optimaliu greičiu.

Patikrinkite:

 • ar tvarkinga jūsų būsto elektros instaliacija;
 • ar elektros laido kištukas taisyklingai įkištas į elektros lizdą;
 • ar žyma ant termoreguliatoriaus rankenėlės nenustatyta ties 0.

Veikiančio šaldytuvo skleidžiamas triukšmas priklauso nuo kelių dalykų – kaip prietaisas pastatytas, kaip naudojamas, naujas ar senas;

Patikrinkite, ar šaldytuvas stovi stabiliai, lygioje vietoje. Jam išlyginti sureguliuokite priekines kojeles.

Patikrinkite, ar prietaisas pernelyg arti nepristumtas prie baldų, ar šaldymo sistemos dalys korpuso užpakalinėje neprispaustos prie sienos. Atitraukite šaldytuvą nuo baldų ar sienos.

Pažiūrėkite, gal didesnio triukšmo priežastis yra šaldytuve sustatyti buteliai, skardinės, indai, kurie liečiasi vienas su kitu.

Šaldymo prietaisą vežkite tiktai stačią! Jeigu jis vis dėlto vežamas kitaip, mažiausiai 4 valandas nejunkite jo prie elektros tinklo, nes gali sugesti šaldytuvo kompresorius.

Vežamą šaldymo prietaisą apsaugokite nuo atmosferos poveikio (lietaus, sniego, drėgmės).

Vežamą šaldymo prietaisą tinkamai pritvirtinkite, kad nepasislinktų ir nepatirtų smūgių.

Šaldymo prietaisui veikiant, vykstant šaldymo procesui sklinda įvairūs veikimo garsai; tai ne gedimas, o normalus reiškinys.

Čiurlenimą, burbuliavimą, ošimą primenančius garsus sukelia šaltas, cirkuliuojantis šaldymo sistemoje;

Šaldymo prietaiso kompresorius gaudžia, gali stipriau spragtelėti (įsijungdamas) skleidžia.

Jei maisto produktus norima laikyti ilgesnį laiką, juos reikia greitai sušaldyti, iki -18 °C ir žemesnės temperatūros. Tokioje temperatūroje laikomi produktai nepraranda skonio, išvaizdos ir spalvos, išlieka vitaminai. Švieži kokybiški produktai šaldomi porcijomis. Labai svarbus dalykas yra pakuotė – ji turi būti atspari drėgmei, bekvapė ir hermetiška. Tinka polietileno maišeliai ir aliuminio folija. Šaldomų produktų kiekis neturi būti didesnis už nurodytą gaminio instrukcijoje. Šviežius produktus į šaldiklį ar šaldiklio kamerą geriausia dėti porcijomis. Taip produktai geriau sušąla ir juos patogiau vartoti. Šaldymui paruoštus šviežius maisto produktus dėkite viena ar dviem eilėmis į šaldiklio ar šaldiklio kameros greitojo sušaldymo skyrių FAST FREEZE. Termoreguliatoriaus rankenėlę pasukite taip, kad būtų nustatyta žemiausia temperatūra. Praėjus parai sušaldytus maisto produktus iš greitojo sušaldymo skyriaus perdėkite į laikymo skyriaus stalčių (-us). Baigus šaldyti produktus (po 24 valandų) termoreguliatoriaus rankenėlę būtinai pasukite į pradinę padėtį.

Jūsų SNAIGĖ gali tarnauti jums daug ilgiau nei atskiros jos dalys, ypač tos, kurios dažniausiai liečiamos, traukomos ir stumdomos. Jums nebūtina keisti šaldytuvo, jeigu įskilo vonelė ar nulūžo rankenėlė. Visas originalias SNAIGĖS šaldytuvų dalis ir detales galite įsigyti SNAIGĖS parduotuvėje arba užsisakyti pas SNAIGĖS SERVISO autorizuotus partnerius.

Darbo laikas

I-IV10:00-16:00
V 10:00-14:00

Adresas

Pramonės g. 6, Alytus

email icon

Rašykite mums

phone email

Skambinkite mums

Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite, ar gaminys veikia, ar yra pilnai sukomplektuotas. SVARBU! Atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją. Nepaisydami instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, galite sugadinti šaldymo prietaisą ir prarasti teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą.

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

 1. Garantijos laikotarpis:
  1. Buitiniams šaldymo prietaisams „SNAIGĖ“ , naudojamiems buityje nekomerciniams tikslams, suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.
  2. Buitiniams šaldymo prietaisams, naudojamiems komerciniams (parduotuvėse, viešbučiuose, baruose ir kitur ne namų ūkyje) tikslams, suteikiama 6 mėnesių garantija.
  3. Vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėn. garantija. Garantija skaičiuojama nuo pardavimo pirmajam pirkėjui dienos, kurią patvirtina kasos aparato kvitas ir/arba PVM sąskaita-faktūra, kuriuose nurodytas prietaiso pavadinimas ir modelis.
 2. AB SNAIGĖ įsipareigoja nemokami sutaisyti šaldymo prietaisą, jei garantijos laikotarpiu jis nustos veikęs dėl dalių ar surinkimo defektų. Jei to paties defekto pakartotinai nepavyksta pašalinti arba remonto kaina yra neproporcingai didelė, pirkėjui sutinkant, pardavėjas neveikiantį ar prietaisą su defektu gali pakeisti nauju.
 3. Garantinį remontą nemokamai atlieka SNAIGĖ SERVISAS arba jo oficialūs atstovai jūsų namuose arba taisykloje, taisančios buitinės technikos remonto įmonės nuožiūra.
 4. Būtinos garantinio remonto sąlygos:
  1. Būtina turėti originalų garantijos lapą ir kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu. Šaldytuvo modelis ir serijos numeris, esantys ant garantinio lapo turi atitikti modelį ir serijos numerį, esantį ant gaminio etiketės-lipduko, esančio šaldytuvo viduje.
  2. SVARBU: šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.
  3. Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos/ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos.
 5. Garantinė priežiūra negalioja:
  1. Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.
  2. Jei defektai atsirado netinkamai šaldymo prietaisą pastatant ir įjungiant. Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje. Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai. Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne SNAIGĖS SERVISAS ar jo oficialūs atstovai Lietuvoje.
 6. Garantija nesuteikiama:
  1. Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei ir vidaus plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.
  2. Įbrėžimams, įtrūkimams ir panašiems mechaniniams išoriniams pažeidimams, atsiradusiems naudojant prietaisą.
  3. Dalims, kurios natūraliai susidėvi naudojant prietaisą ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo: plastmasinėms dalims, kurių padėtis keičiama rankomis (rankenėlėms, rankenoms, stalčiukams, laikikliams ir pan.).
 7. Kitos išlygos:
  1. Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja ji pakeisti nauju kai prietaiso defektą galima pašalinti, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.
  2. Pakeistojo šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam lape, pažymint, jog prietaisas pakeistas.
  3. Už „SNAIGĖS SERVISO“ ar jo oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima originalaus garantinio lapo, ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, serviso meistrų transporto ir darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal SNAIGĖS SERVISO ar jo oficialių atstovų įkainius.
 8. Šios garantijos sąlygos neturi jokios įtakos vartotojo teisėms, nustatytoms Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.