Investicijos į šaldytuvų energijos efektyvumo gerinimą

Klimato kaitos ir energetikos klausimai Europos Parlamento ir atskirų šalių politikų  darbotvarkėje užima vis svarbesnį vaidmenį. Energetinių išteklių kainų nepastovumas, jų tiekimo sutrikimai ir klimato kaitos pavojai paskatino ES sprendimų priėmėjus susimąstyti apie energijos taupymo rezervus. Siekdamas sumažinti ES energijos deficitą, Europos Parlamentas patvirtino tris teisės aktus dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo – vadinamąjį Energijos vartojimo efektyvumo paketą.
Vienas iš vartojimo paketų yra tiesiogiai susijęs ir su buitinių prietaisų gamintojais, skatindamas ir įpareigodamas juos kurti ir gaminti kuo mažiau elektros energijos suvartojančius gaminius. Nors AB “Snaigė” gaminiai ir atitinka  aukščiausius ES energijos efektyvumo reikalavimus, bendrovė nusprendė nesustoti ir toliau tobulinti savo produktus energijos taupymo srityje. AB “Snaigė” su ES finansine parama įgyvendina projektą Nr. J05-LVPA-K-01-0012  ir kuria šaldytuvus, kurie pasižymės dar didesniu  energetiniu efektyvumu. Šie šaldytuvai turės tiek statines, tiek ir dinamines (su priverstina oro cirkuliacija) šaldymo sistemas. Naujieji gaminiai sunaudos 20 proc mažiau elektros energijos  ir ženkliai prisidės prie globalinių aplinkosaugos problemų sprendimo visame pasaulyje.

AB „Snaigė“ įgyvendinamo projekto tikslas – investuoti į MTEP veiklas,  skirtas inovacijų kūrimui. Projekto metu yra atliekami  taikomieji moksliniai tyrimai, kurie padėtų spęsti mokslinius neapibrėžtumus ieškant optimaliausių gaminių konstrukcijos sprendimų. Taip pat yra vykdoma eksperimentinė plėtra, kurios tikslas – sukuriant inovatyvių produktų prototipus.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. Pagal pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį bus investuojama 219,9 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Numatoma projekto trukmė – 24 mėnesiai, projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. kovo mėn.