2004 - esminiai įvykiai
2004.12.24
Paskirtas naujas bendrovės generalinis direktorius
Akcinės Bendrovės ,,Snaigė'' valdybos posėdyje, įvykusiame 2004 m. gruodžio 23 d., nutarta:
1. Atšaukti Giedrių Barysą iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų nuo 2005 m. sausio 3 d.
2. Paskirti Mindaugą Šeštoką bendrovės generaliniu direktoriumi nuo 2005 m. sausio 4 d.
 
2004.10.26
Snaigė steigia atstovybę Maskvoje
2004 m. spalio 21 d. AB „Snaigė” įsigijo Rusijos įmonę OOO „Moroz–Treid”, kuri taps oficialia „Snaigės“ atstovybe Rusijoje. Atstovybė stiprins ir plės produkcijos rinkodarą, pardavimus ir aptarnavimą Rusijoje. „Snaigės“ produkcija į Rusiją yra tiekiama iš Alytaus bendrovės ir dukterinės įmonės Kaliningrade. Pastarasis sprendimas atskleidžia „Snaigės“ Rusijos padalinio integraciją į koncerno struktūrą. Toks žingsnis itin pagerins bendrovės strateginių iniciatyvų plėtrą Rusijoje, o partneriams atvers tiesioginio bendradarbiavimo galimybes. Rusijos atstovybės įsteigimas atidarė kelius į Sibiro ir Tolimųjų Rytų rinkas, kuriose jau nuo lapkričio mėn. bus prekiaujama „Snaigės“ produkcija. Už kelių savaičių „Snaigės“ gaminių sulauks Omsko, Novosibirsko, Krasnojarsko, Chabarovsko ir Vladivostoko parduotuvės.
 
2004.10.20
AB „Snaigė“ pasiūlė įgyvendinti namų kompiuterizavimo projektą gamykloje Alytuje
Buitinių šaldytuvų gamybos bendrovė „Snaigė“, „Sonex Kompiuteriai“ ir „Intel“ pradeda darbuotojų namų kompiuterizavimo projektą. Didžiausia Baltijos šalyse kompiuterių gamintoja UAB „Sonex Kompiuteriai“ kartu su savo partnere „Intel“ korporacija pradėjo vykdyti specialią programą, kurios tikslas – sudaryti ypatingai palankias sąlygas Lietuvos įmonių darbuotojams įsigyti kompiuterius į namus. Pirmąja šios programos dalyve tapo AB „Snaigė“, kuri noriai pritarė idėjai sudaryti geresnes sąlygas savo darbuotojams tobulėti ir pasiūlė įgyvendinti projektą gamykloje Alytuje.
 
2004.10.06
„Snaigė“ įsigys Rusijos įmonės OOO „Moroz Treid“ 100 % prekinę dalį
Bendrovės valdybos posėdyje, įvykusiame 2004 m. spalio 6 d., siekiant plėtoti prekybos šaldytuvais verslą, nutarta įsigyti Rusijos įmonės OOO „Moroz Treid“ 100 % prekinę dalį.
 
2004.09.08
AB „Snaigė“ papildė savo gaminių pardavimo vietų žemėlapį Lenkijoje
AB „Snaigė“ pasirašė kontraktą su specializuotu buitinės technikos tinklu AVANS ir ką tik išsiuntė pirmuosius šaldytuvus. AVANS yra didžiausias specializuotos buitinės technikos tinklas Lenkijoje, turintis apie 600 parduotuvių šalyje bei logistikos centrą su ekspozicijos sale greta Varšuvos. Šiame logistikos centre mažmenininkai gali ne tik pamatyti gaminius, bet ir gauti detalią informaciją apie jų techninius duomenis.
 
2004.09.03
„Snaigė“ per sausį - rugpjūtį planuoja uždirbti 26 mln. ikimokestinio pelno
Bendrovė „Snaigė“ per šių metų 8 mėn., preliminariais duomenimis, gavo 211,960 mln. Lt pajamų ir planuoja uždirbti 25, 9 mln. ikimokestinio pelno.
 
2004.08.30
AB „Snaigė“ pradėjo prekiauti Kaukaze ir Vakarų Afrikoje
AB „Snaigė“ pradėjo prekiauti Kaukaze ir Vakarų Afrikoje. „Snaigė“ produkciją į Kaukazą ir Gvinėją pristato su savo prekiniu ženklu.
 
2004.08.12
Naujo valdybos nario išrinkimas
Bendrovės stebėtojų taryba į valdybą išrinko finansų direktorę Virginiją Graudinienę vietoj atsistatydinusio Romualdo Raudonio.
 
2004.06.22
„Snaigės“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai
Neeilinio visuotinio bendrovės akcininkų susirinkimo, įvykusio 2004 m. birželio 18 dieną, priimti nutarimai:
1. Skaidyti Bendrovės anksčiau išleistų vertybinių popierių emisiją, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, sumažinant akcijų nominalią vertę iš 15 Lt į vieną Lt , proporcingai padidinant akcijų skaičių;
2. Patvirtinti tokią vertybinių popierių nominalios vertės iš 15 Lt į 1 Lt keitimo tvarką: Bendrovės akcininkų turimų iki susirinkimo dokumentų pateikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui dienos akcijų skaičių indeksuoti 15 kartų (t.y. padauginti iš 15). Apie susirinkimo dokumentų pateikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui dieną informuoti Nacionalinę vertybinių popierių biržą prieš 5 darbo dienas, kad iki susirinkimo dokumentų pateikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui dienos būtų sustabdyta prekyba akcijomis ir būtų baigta paskutinės prekybos rezultatų apskaita. Gauti iš Centrinio depozitoriumo vardinį akcininkų sąrašą tos dienos, kurią juridinių asmenų registro tvarkytojui bus pateikti dokumentai dėl akcijų nominalios vertės keitimo. Centriniam depozitoriumui pateikti vertybinių popierių indeksavimo ataskaitą, kurioje nurodytas visų Bendrovės akcininkų vardinis sąrašas ir jų turimų akcijų kiekiai prieš bei po indeksavimo. Akcijų nominalios vertės pakeitimo iš 15 Lt į 1 Lt momentu laikyti Bendrovės įstatų pakeitimų dėl akcijų nominalios vertės keitimo įregistravimo juridinių asmenų registre dieną.
 
2004.05.13
2004 m. birželio 18 d. šaukiamas neeilinis visuotinis „Snaigės“ akcininkų susirinkimas
Valdybos posėdyje, įvykusiame 2004 m. gegužės 11 d., priimtas nutarimas sušaukti neeilinį visuotinį bendrovės akcininkų susirinkimą 2004 m. birželio 18 dieną. Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės akcijų nominaliųjų verčių pakeitimas (vienos PVA nominalią vertę pakeisti iš 15 Lt į 1 Lt);
2. Įgaliojimų suteikimas atlikti bendrovės vardu visus veiksmus, susijusius su akcijų nominalios vertės pakeitimu ir akcijų perregistravimu;
3. Pakeistų bendrovės įstatų, ryšium su akcijų nominaliųjų verčių pakeitimu, priėmimas;
4. Įgalioto akcininko, pakeistiems įstatams pasirašyti, išrinkimas.
 
2004.05.03
AB „Snaigė“ balandžio 26 - 29 d. dalyvavo 14 - toje tarptautinėje buitinės technikos parodoje CEM'2004 Maskvoje (Consumer Elektronics 2004)
Snaigės gaminiai parodoje sulaukė didelio susidomėjimo, o bendrovės stendas renginyje buvo apdovanotas GERIAUSIO PARODOS STENDO nominacija. Parodoje savo produktus pristatė 117 kompanijų iš viso pasaulio. AB „Snaigė“ parodinio stendo idėjai pristatyti pasikvietė žymų Lietuvos architektą Valdą Ozarinską. Š. m. rugsėjo 2 - 4 d. „Snaigė“ dalyvaus tarptautinėje parodoje ATAKENT parodų centre Almatoje, Kazachstane. Kviečiame apsilankyti.
 
2004.04.22
„Snaigės“ generaliniu direktoriumi paskirtas G. Barysas
Valdybos posėdžio, įvykusio 2004 m. balandžio 21 d. metu AB „Snaigė“ valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi išrinktas Giedrius Barysas. Jis pakeitė prieš tai generalinio direktoriaus pareigas ėjusį Romualdą Raudonį.
 
2004.04.16
Išrinkta nauja AB „Snaigė“ valdyba
Balandžio 13 dieną išrinkta nauja AB „Snaigė“ penkių narių valdyba. „Snaigė“ valdybos nariais tapo bendrovės generalinis direktorius Romualdas Raudonis bei technikos direktorius Albinas Valašinas, „Hermis fondų valdymas“ atstovai - Giedrius Barysas, Titas Sereika ir Nerijus Dagilis.
 
2004.04.15
„Snaigė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 9,2 mln. litų pelno
Snaigė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį preliminariais duomenimis uždirbo 9,2 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Tai 93,3 proc. daugiau, nei jo buvo gauta 2003 metų pirmąjį ketvirtį - tuomet preliminarus pelnas siekė 4,76 mln. litų. Per ketvirtį bendrovės pardavimai šiemet augo 46,8 proc. iki 81,612 mln. litų, pernai tuo pačiu metu jie sudarė 55,594 mln. litų.
 
2004.03.30
„Snaigės“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai
Visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2004m. kovo mėn. 29 d. , priimti nutarimai:
1. Patvirtinta AB „Snaigė” valdybos ataskaita apie bendrovės veiklą 2003 m.
2. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė.
Patvirtintas 2003 m. pelno paskirstymas.
Pelno dalis paskirta į privalomąjį rezervą – 0
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 10 000 000 Lt
Pelno dalis paskirta į kitus rezervus -16 588 000 Lt, t. sk. 2004 m. investicijoms – 16 000 000 Lt,
2004 m. paramai – 187 000 Lt, socialinėms, kultūrinėms reikmėms ir kalėdiniams renginiams – 401 000 Lt
Pelno dalis paskirta dividendams – 3 074 054 Lt
Pelno dalis paskirta darbuotojų premijoms – 500 000 Lt
Pelno dalis paskirta stebėtojų tarybos tantjemoms – 65 000 Lt
Pelno dalis paskirta valdybos tantjemoms – 1 000 000 Lt
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigai, perkeliamas į kitus finansinius metus – 23 988 735 Lt
Dividendams skirti po 2 Lt už akciją. Išmokėti dividendus įstatymo numatyta tvarka bendrovės kasoje arba pateikus prašymą pervesti į akcininko asmeninę sąskaitą.
3. Priimti pakeisti bendrovės įstatai.
4. Išrinkta nauja stebėtojų taryba iš 5 asmenų ketverių metų kadencijai. Į stebėtojų tarybą išrinkti: Domininkas Kašys, Saulius Butkus, Jamie Richard, Algis Pakalnis, Martynas Česnavičius.
5. Pasirinkta bendrovė UAB „KPMG Lietuva” trejiems metams atlikti finansinį auditą pagal Verslo apskaitos standartus ir grupės ataskaitų konsolidavimą pagal TAS.
6. Priimtas nutarimas supirkti savas akcijas. Nacionalinėje vertybinių popierių rinkoje supirkti iki 10 proc. bendrovės akcijų už 10 000 000 litų, t.y. tokia pelno dalis paskirta į rezervą savoms akcijoms supirkti. Akcijos pirkimo tikslas palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą. Bendrovė supirks akcijas iki 2005 m. birželio 1 dienos. Minimali superkamų savų akcijų kaina - 175 Lt už vieną paprastąją vardinę akciją. Maksimali superkamų savų akcijų kaina - 350 Lt už vieną paprastąją vardinę akciją. Minimali savų akcijų pardavimo kaina - 175 Lt už vieną paprastąją vardinę akciją. Pavesta bendrovės valdybai vykdyti savų akcijų supirkimą ir pardavimą bendrovės vardu.
 
2004.03.16
2004 m. kovo 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis „Snaigės“ akcininkų susirinkimas
2004 m. kovo 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:
1. AB AB „Snaigė” valdybos ataskaita apie bendrovės veiklą 2003 m.
2. Auditorių ataskaita už 2003 metus.
3. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2003 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės įstatų priėmimas.
6. Stebėtojų tarybos rinkimai.
7. Auditoriaus rinkimas.
8. Dėl savų akcijų supirkimo.