2005 - esminiai įvykiai
2005.11.02
AB „Snaigė“ kartu su Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondu įgyvendina labdaros akciją, kurios metu 47 šalies mokykloms bus padovanoti šaldytuvai
Mokyklas ir globos namus pasieks 50 naujausio modelio modernių „Snaigės“ šaldytuvų. Mokymo įstaigoms skirti didelės talpos, modernaus dizaino, paprastai valdomi, elektros energiją taupantys šaldytuvai su įdiegtomis šiuolaikiškomis šaldymo technologijomis.
 
2005.10.28
AB „Snaigė“ apyvarta išaugo 22,1 procentais
AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per š.m. devynis mėnesius pasiekė 279,4 mln. Lt. apyvartą ir uždirbo 25,7 mln. Lt konsoliduoto pelno prieš mokesčius. Lyginant su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, bendrovės konsoliduota apyvarta išaugo 22,1 proc., o konsoliduotas pelnas prieš mokesčius sumažėjo 4,3 proc. Per š.m. devynis mėnesius AB „Snaigė“ konsoliduota EBITDA buvo 41,5 mln. Lt.
 
2005.10.11
Pasikeitimai AB „Snaigė“ valdyboje
Iš bendrovės valdybos narių atsistatydino Virginija Graudinienė. Į bendrovės valdybą išrinktas AB „Snaigė“ generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas.
 
2005.04.28
AB „Snaigė“ 2005 metų pirmo ketvirčio veiklos rezultatai
Konsoliduoti neaudituoti 2005 m. I ketv. veiklos rezultatai:
Pardavimų pajamos – 69,45 mln. Lt
Kitų pardavimų pajamos – 1,60 mln. Lt
Pelnas iki mokesčių – 4,79 mln. Lt
 
2005.04.27
AB „Snaigė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2005m. balandžio 27 d., priimti nutarimai:
1. Patvirtinta AB „Snaigė” valdybos ataskaita apie bendrovės veiklą 2004 m.
2. Patvirtinti audituoti 2004 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentai, parengti pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus ir Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir konsoliduota 2004 m. metinė ataskaita.
3. Patvirtintas 2004 m. pelno paskirstymas.
Pelno dalis paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 10 000 000 Lt
Investicijoms ir į kitus rezervus – 16 588 000 Lt
Dividendams – 1 384 224 Lt
Tantjemoms – 1 200 000 Lt
Dividendams skirti po 0,06 Lt už akciją. Išmokėti dividendus įstatymo numatyta tvarka bendrovės kasoje arba pateikus prašymą pervesti į akcininko asmeninę sąskaitą. Dividendus gaus akcininkai turėję akcijas šios dienos pabaigoje.
4. Priimtas nutarimas supirkti savas akcijas. Supirkti AB „Snaigė” paprastąsias vardines 1 Lt nominalios vertės akcijas, pateikiant savanorišką oficialų pasiūlymą vertybinių popierių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir įgyvendinant jį Vilniaus vertybinių popierių biržoje;
Akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
Nacionalinėje vertybinių popierių rinkoje supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų už 10 000 000 litų, t.y. tokia pelno dalis paskirta į rezervą savoms akcijoms supirkti;
Bendrovė supirks akcijas iki 2006 m. spalio 27 dienos;
Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: minimali akcijų įsigijimo kaina –14 Lt, maksimali akcijų įsigijimo kaina –22 Lt;
Minimali savų akcijų pardavimo kaina – 14 Lt už vieną akciją. Užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus parduodamos tik Vilniaus vertybinių popierių biržoje.
Konkrečias savanoriško oficialaus pasiūlymo sąlygas, terminus, įsigyjamų akcijų kiekius ir kainas, akcijų pardavimo kainas bei sąlygas pavedama nustatyti ir spręsti bendrovės valdybai.
Visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame nutarime, pavedama spręsti bendrovės valdybai.
 
2005.03.31
Siūlomi dividendai už 2004 metus
Snaigės“ valdyba iš 2004 metų pelno siūlys akcininkams mokėti po 6 ct už vieną 1 Lt nominalios vertės akciją, o iš viso tam skirti 1,384 mln. Lt. Bendrovė pernai konsoliduotais audituotais duomenimis uždirbo 18,4 mln. Lt ikimokestinio konsoliduoto audituoto pelno ir 15,1 mln. Lt grynojo pelno.
 
2005.03.29
2005 m. balandžio 27 d. šaukiamas eilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas
Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2005 m. balandžio 27 d. 14 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:
1. AB „Snaigė” valdybos ataskaitos apie bendrovės veiklą 2004 m. tvirtinimas.
2. Auditorių ataskaita už 2004 metus.
3. 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2004 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Dėl savų akcijų supirkimo.
 
2005.03.09
AB „Snaigė“ pradеda prekiauti Baltarusijoje šaldytuvais, pagamintais Kaliningrado gamykloje
Šaldytuvai „Snaigė“, garsėjantys, kaip patikimi, kokybiški ir pažangių technologijų gaminiai, po ilgos pertraukos grįžta Baltarusiją. Didžiausia Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų bendrovė jau baigė savo produkcijos sertifikaciją šioje šalyje. Nuo kovo mėn. Baltarusijos pirkėjai šaldytuvus „Snaigė“ galės nusipirkti Minsko bei daugelio Baltarusijos sričių centrų parduotuvėse. Baltarusijoje prekinis ženklas „Snaigė“ yra gerai žinomas.
 
2005.02.07
„Snaigės“ gamyklai Kaliningrade vadovaus naujas vadovas
Nuo š. m. vasario mėn. 7 d. „Snaigės“ gamyklai Kaliningrade vadovaus generalinis direktorius Eduard Gilerman Arkadjevich. 2005 m. sausio 25 dieną Kaliningrado „Snaigės“ valdyba patvirtino buvusio gen. direktoriaus Danieliaus Bunkaus prašymą atleisti jį iš pareigų nuo 2005 vasario mėn. 1 dienos. Danielius Bunkus vadovavo gamyklai nuo 2004 birželio mėn. 10 d.