2019 - esminiai įvykiai
2019-06-06
Informacija apie AB „Snaigė“ valdybos pirmininko išrinkimą
AB „Snaigė“ valdyba 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu valdybos pirmininku išrinko Aleksey Kovalchuk.
 
2019-05-31
AB „SNAIGĖ“ I ketvirčio pardavimai - pelningesni
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2019 metų I ketvirtį pasiekė 6,7  mln. EUR apyvartą, t.y. 12  proc. mažesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.
Nepaisant mažesnės neaudituotos konsoliduotos I ketvirčio apyvartos,  bendrovės pelningumas  padidėjo 1,5 karto. Tai turėjo įtakos ir neaudituotai konsoliduotai EBTDA, kuri nors ir neigiama (-92 tūkst. EUR), tačiau ženkliai geresnė palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais, kai buvo gautas (291 tūkst. EUR nuostolis).
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pirmo  ketvirčio  bendrovės rezultatai parodo, kad bendrovės pelningumas pamažu grįžta į įprastas vėžes.
„Išgyvenome kainų žirkles,  susidariusias tarp 2017-2018 metais  didėjusių  žaliavų kainų bei neaugusių produkcijos pardavimo kainų, todėl I ketvirtį santykinai padidėjęs pelningumas nuteikia optimistiškai  “ - teigė G. Čeika. „Šiais metais ir toliau  skatinsime pelningus pardavimus, optimizuosime gamybą, didinsim darbo našumą. Tačiau svarbiausias bendrovės 2019 m projektas – produktų portfelio diversifikavimas bei naujos produktų linijos paruošimas serijinei gamybai.“
 
2019-05-15
Pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai išsamiai čia
Balsavimo rezultatai atsisiųsti
AB Snaigė Įstatų 6.3 punkto redakcija atsisiųsti
 
2019-04-30
AB „Snaigė“ visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas 2019 m. balandžio 30 d. neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. 2019 m. gegužės 15 d. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimas išsamiai čia
Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui atsisiųsti
Bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
Įstatų keitimas (6.3 punkto redakcija) atsisiųsti
AB Snaigė Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 atsisiųsti
 
2019-04-29
AB "Snaigė" informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2019 m. balandžio 30 d
Konsoliduotos ir atskiros 2018 metų finansinės ataskaitos atsisiųsti
2018 m. AB „Snaigė“ pelno (nuostolių) paskirstymas atsisiųsti
 
2019-04-08
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas  išsamiai čiaBendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
 
2019-02-28
AB „SNAIGĖ“ suvaldė žaliavų kainų kilimo iššauktas pasekmes  išsamiai čia
 
2019-03-07
Informacija dėl 2018 m. spalio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų  išsamiai čia
 
2019-03-14
Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“  valdybos nario pareigų
2019 m. kovo 14 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos nario Mikhail Stukalo pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“valdybos nario pareigų, kuriame nurodyta atsistatydinimo data 2019 m. kovo 12 d.
 
2019-04-03
Informacija dėl AB „Snaigė“ skundo Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl notaro atsisakymo atlikti notarinius veiksmus.
2019 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria nutarė sustabdyti civilinės bylos pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Snaigė“ skundą dėl notarinių veiksmų nagrinėjimą, iki bus priimtas teismo sprendimas administracinėje byloje, kurioje nagrinėjamas AB „Snaigė“ skundas dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“  dalies panaikinimo.