2018 - esminiai įvykiai
2018-11-27
AB „SNAIGĖ“ suvaldė žaliavų kainų kilimo iššauktas pasekmes atsisiųsti 
 
2018-11-09
AB „Snaigė“ apskundė teismo sprendimą.
2018 m. spalio 8 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“  dalies panaikinimo. Bendrovės vadovybė išnagrinėjo teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas Bendrovės skundas, ir mano, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas, todėl jį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
 
2018-10-09
Dėl gauto teismo sprendimo
Vilniaus administracinis apygardos teismas atmetė AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“  dalies panaikinimo.
Bendrovės vadovybė nagrinėja gautą teismo sprendimą ir vertina jo apskundimo galimybes
 
2018-10-04
Bendrovės informacija apie sandorį su susijusia šalimi
Bendrovė sudarė sandorį su susijusia šalimi.
Sandorio data - 2018 m. rugsėjo 25 d.
Susijusi šalis - Bendrovės valdybos narys Konstantin Kovalchuk, adresas korespondencijai: Pramonės g. 6, Alytus, Lietuva. 
Sandorio vertė - 10683378,62 (dešimt milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 62 euro centai) EUR (Reikalavimas).
Sandoris sudarytas dėl reikalavimo teisių  į Hymaną Holdings Limited  skolą, kylančią iš reikalavimo perleidimo sutarties, pasirašytos tarp Bendrovės ir Hymana Holdings limited 2015 m. lapkričio 24 d., perleidimo K. Kovalchuk (Reikalavimo Įgijėjas). Reikalavimo teisės perleidžiamos dalimis ir perleidimas įvyktų tik tai daliai kuriai Reikalavimo Įgijėjas padaro mokėjimą ir tik po to, kai šie pinigai įskaitomi į Bendrovės banko sąskaitą. Reikalavimo Įgijėjas jokiu būdu nebus laikomas įgijęs reikalavimo teisės į visą Reikalavimą, jeigu suma sumokėta Reikalavimo Įgijėjo ir įskaityta į Bendrovės banko sąskaitą yra mažesnė nei visa Reikalavimo suma. Bendrovė turi teisę vienašališkai bet kada nutraukti sutartį, jei Reikalavimo Įgijėjas nesumokėtų bet kurios įmokos. Paskutinė įmoka Bendrovei turi būti sumokėta ne vėliau kaip 2020 m. spalio 1 d.
Jei bus įgyvendintos šios sąlygos, sandoris bus naudingas Bendrovei, nes:
- tikėtina, kad Bendrovė atgaus lėšas, kurias Hymana Holdings Limited buvo pradelsusi mokėti Bendrovei, ir kurias Bendrovė galės skirti  investavimui į naujų produktų ir projektų vystymą.
- Bendrovė nepatiria papildomų sąnaudų;
- sandoriui įvykus tik iš dalies ar jį atšaukus/nutraukus bet kuriame etape, Bendrovės padėtis šio sandorio kontekste išliks ne blogesnė nei būtų sandorio nevykdant.
Audito komitetas vertino susitarimo su Konstantin Kovalchuk sudarymą, o 2018 m. rugsėjo 24 d. Bendrovės valdyba pritarė susitarimo su Konstantin Kovalchuk sudarymui.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Bendrovę.
 
2018-10-01
Bendrovės informacija dėl nuosavo kapitalo atsisiųsti pranešimą
 
2018-10-01
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti pranešimą
- Balsavimo rezultatai atsisiųsti
- AB Snaigė Įstatai atsisiųsti
 
2018-08-31
2018 m. spalio 1 d. šaukiamas AB „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
- bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
- susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti
- AB Snaigė Įstatai atsisiųsti
 
2018-08-31
AB „SNAIGĖ“ pelną apkarpė pakilusios žaliavų kainos atsisiųsti
 
2018-05-31
AB „SNAIGĖ“ pelną apkarpė pakilusios žaliavų kainos atsisiųsti
 
2018-04-30
2018 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti
Balsavimo rezultatai atsisiųsti
 
2018-04-27
AB "Snaigė" informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2018 m. balandžio 30 d. Atsisiųsti
 
2018-04-20
AB „SNAIGĖ“ metinio rezultato korekcija
Laikantis apskaitos standartų ir vykdant Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr. 241-19, AB Snaigė  pakoregavo 2017 m  finansinį rezultatą  atidėdama 12,2 mln EUR vertės
Bendrovės grupės įmonėms suteikatas paskolas ir sukauptas palūkanas į abejotinas skolas.  Apie tokio sprendimo galimybę bendrovė buvo minėjusi savo tarpinėse metinėse ataskaitose.
Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos,  toks  skolos perklasifikavimas pablogino Bendrovės finansinį rezultatą, tačiau tai nereiškia, kad skola yra nurašoma ar jos nebus reikalaujama grąžinti.   Be to -  grupės įmonės gavusios paskolas nėra pažeidusios sutarčių sąlygų, o paskolų grąžinimo terminai dar nėra suėję.
Daugiau ženklių  korekcijų veiklos rezultatuose nebuvo daroma. Audituotos bendrovės ataskaitos bus paskelbtos kitą savaitę.
 
2018-04-19
Papildyta eilinio visuotinio AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė atsisiųsti pranešimą
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
- bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
- AB "Snaigė" 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIO PRIEDAS atsisiųsti
- susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti
 
2018-04-13
Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“  valdybos nario pareigų
2018 m. balandžio 13 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. balandžio 12 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. balandžio 26 d.
 
2018-04-06
2018 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
- bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
- susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti
 
2018-03-12
Dėl atsistatydinimo iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų pranešimo atšaukimo. 2018 m. kovo 11 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. kovo 9 dienos pranešimą dėl atsistatydinimo iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d. pranešimo atšaukimo. N. Sukhanova lieka AB „Snaigė“ valdybos nare
 
2018-02-28
Pakilusios žaliavų kainos apkarpė AB „SNAIGĖ“ pelną  atsisiųsti pranešimą
 
2018-02-28
AB „Snaigė“ skųs Lietuvos Banko sprendimą  atsisiųsti pranešimą
 
2018-02-27
Dėl atsistatydinimo iš AB „SNAIGĖ“  valdybos nario pareigų
2018 m. vasario 27 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. vasario 26 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. kovo 12 d
 
2018-02-15
Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai atsisiųsti pranešimą
Balsavimo rezultatai atsisiųsti
 
2018-02-05
Bendrovės vadovybės nuomonė dėl Lietuvos Banko priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo atsisiųsti pranešimą
 
2018-02-01
Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo atsisiųsti pranešimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo nr. 241-19 rezoliucinės dalies 3 punkto išrašas atsisiųsti
 
2018-01-31
AB "Snaigė" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko. 2018 m. vasario 15 d. šaukiamas pakartotinis AB „Snaigė" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimasatsisiųsti pranešimą
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
- bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
- susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti
 
2018-01-09
2018 m. sausio 31 d. šaukiamas AB „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas atsisiųsti pranešimą
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
- bendrojo balsavimo biuletenio forma atsisiųsti
- susirinkimo sprendimų projektai pridedami atsisiųsti