2015 - esminiai įvykiai
2015-11-30
AB „Snaigė“  per devynis šių metų mėnesius uždirbo 2,8 mln.  EUR EBITDA
AB „Snaigė“ per devynis šių metų mėnesius uždirbo 2,8 mln. EUR EBITDA (neaudituotais konsoliduotais duomenimis),  t.y. 28 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.  Bendrovė uždirbo 0,9 mln. EUR grynojo pelno (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) , t.y. 2,5 karto daugiau nei praeitais metais. Bendrovė eksportavo apie 94 proc. savo gaminių.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos šis rezultatas yra puikus bendrovės darbo efektyvumo ir lankstumo įrodymas. Bendrovė sugebėjo ne tik kompensuoti dėl geopolitinės situacijos sumažėjusius pardavimus svarbiose Ukrainos, Rusijos, Vidurinės Azijos rinkose, bet ir daugiau uždirbti.
Daugiausia produkcijos per 9 šių metų mėnesius AB „Snaigė“  pardavė Prancūzijoje (21 proc.), Vokietijoje (13 proc.), Lenkijoje (13 proc.). Bendrovei pavyko gerai užsirekomenduoti bei įsitvirtinti naujosiose prekybinėse rinkose - Skandinavijoje  Izraelyje, Azerbaidžane, Gruzijoje.
Rugsėjo mėnesį bendrovė dalyvavo tarptautinėje buitinės technikos parodoje IFA2015 Berlyne, kur pristatė naujausius savo gaminius – NO FROST šaldytuvus ir šaldiklius su elektroniniu valdymu,  prabangius, du tarpusavyje sujungtus šaldytuvus su stiklo paviršiaus durimis RF34TWINS,  vienų durų šaldytuvą C 31 bei naująją komercinės paskirties vitriną CD40. Snaigės stendas sulaukė didelio susidomėjimo tiek tarp parodos lankytojų, tiek tarp potencialių klientų. O krokodilo odos imitacija aptrauktas šaldytuvas itin sudomino tarptautiniu mastu leidžiamo laikraščio ir portalo USA TODAY žurnalistus.
http://refrigerators.reviewed.com/features/snaige-leather-refrigerator-ifa 2015?utm_source=usat&utm_medium=referral&utm_campaign=collab
 
2015-08-28
AB “Snaigė“ per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 1,3 mln. EUR EBITDA
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 1,3 mln. EUR EBITDA, (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 10 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos – tai labai geras rezultatas, įvertinus, kad bendrovės pardavimai bei pajamos Ukrainos, Rusijos, Vidurinės Azijos rinkose dėl geopolitinės situacijos ženkliai sumažėjo.
„Savo produkcijos daugiau pardavėme vakarų rinkoms (Prancūzijai, Vokietijai, Šveicarijai) bei gana pelningoms Centrinės Europos šalims (Čekijai, Bulgarijai). Be to pradėjome prekybą naujose rinkose – Norvegijoje, Izraelyje, Azerbaidžane. Tai padėjo išlaikyti pardavimų balansą bei uždirbti.“ - teigė G. Čeika.
Pirmąjį pusmetį bendrovė rinkoms pristatė keletą naujų originalių gaminių: prabangūs, po du tarpusavyje sujungti šaldytuvai su stiklo paviršiaus durimis RF34TWINS, kuriais susidomėjo Izraelio klientai bei vienų durų šaldytuvas C 31, laukiamas pirkėjų Prancūzijoje ir Skandinavijos šalyse.
Neaudituotais nekonsoliduotais duomenimis bendrovė uždirbo apie 71,3 tūkst. EUR grynojo pelno, t.y. virš 10 kartų daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Bendrovės konsoliduotuos neaudituotos pajamos sudarė 20,5 mln. EUR. Bendrovė eksportavo apie 96 proc. savo gaminių.
 
2015-05-29
AB „Snaigė“ 2015 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė 8,5 mln. eurų apyvartą (neaudituotais konsoliduotais duomenimis) t.y. 12 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G. Čeikos, bendrovės mažesnių pardavimų priežastis – ženkliai sumažėjęs eksportas į Ukrainą ir kai kurias NVS šalis.  „Nestabili geopolitinė situacija bei vietinių valiutų silpnėjimas paveikė vartotojų pirkimo įpročius ne tik Ukrainoje, bet ir vidurinės Azijos šalyse,“- teigė G. Čeika. „Šie regionai sudarė svarbią dalį bendrovės pardavimuose.“ 
Tačiau kituose regionuose bendrovės pardavimai augo arba liko stabilūs. Pavyzdžiui pirmąjį  šių metų ketvirtį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais bendrovė ženkliai daugiau pardavė savo produkcijos į Šveicariją (4 kartus.), Portugalija (39 proc.),  Moldova (36 proc.), Čekiją (16 proc.).
Pasak Gedimino Čeikos, ateinantys šių metų mėnesiai, įsibėgėjus šaldytuvų sezonui, turėtų būti daug sėkmingesni.
2014 m. 3 mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės atskaitos Atsisiųsti
 
2015-05-27
Įregistruoti AB Snaigė įstatai
 2015 m. gegužės 26 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu akcininkų patvirtinta AB "Snaigė" įstatų redakcija. Atsisiųsti
 
2015-04-30
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
 
 2015 m. balandžio 30 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
1.     DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2014 metais.
Susirinkime išklausyta AB„Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2014 metais.
2.     DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2014 m. bendrovės finansines ataskaitas
Susirinkime išklausyta auditoriaus išvada apie 2014 m. bendrovės finansines ataskaitas.
3.     DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
4.     DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
SPRENDIMAS: Patvirtintas AB „Snaigė“ 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje: -10 766 848 Lt (-3 118 294,72 EUR)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -2 495 648 Lt (-722 789,62 EUR)
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje: -13 262 496 Lt (-3 841 084,34 EUR)
Pervedimai iš rezervų: 0 Lt (0 EUR)
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms: 0 Lt (0 EUR)
investicijoms: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Paskirstytinas pelnas (nuostolis): -13 262 496 Lt (-3 841 084,34 EUR)
Pelno paskirstymas 0 Lt (0 EUR):
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt (0 EUR)
paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR)
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt (8 688,60 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt (0 EUR)
Kita: 0 Lt (0 EUR)
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt (0 EUR)
pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 0 Lt (0 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: -13 262 496 Lt (-3 841 084,34 EUR)
5.     DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Valdybos naujai kadencijai rinkimas
SPRENDIMAS: Pasibaigus valdybos kadencijai, naujam laikotarpiui valdybos nariais išrinkta:
Aleksey Kovalchuk
Svetlana Ardentova
Oleg Tsarkov
Olga Kuznecova
Vladislav Sviblov
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su išrinktų valdybos narių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui.
6.     DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
SPRENDIMAS: Audito įmone būsimų 2015 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB “KPMG Baltics”.
Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.
7.     DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito komiteto narių rinkimas.
SPRENDIMAS: Iki valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto nariais išrinkta Anton Kudryashov, Virginijus Dumbliauskas, Rasa Balčiūnaitė Kaminskienė.
8.     DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ įstatų keitimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraiškos pakeitimo iš litų į eurus ir kiti pakeitimai.
SPRENDIMAS: Patvirtinta, kad Bendrovės įstatinis kapitalas keičiamas į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir po šio pakeitimo yra 11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai) eurai.
Vienos akcijos nominali vertė keičiama į eurus vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir po šio pakeitimo yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios euro) euro
Patvirtinti kiti pakeitimai įstatuose:
3.14. punktas naikinamas.
3.15. punktas po pakeitimo tampa 3.14 punktu.
4.1. punkto redakcija po pakeitimo: “4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 11490494,55 (vienuolika milijonų keturi šimtai devyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 55 euro centai) eurai“.
5.1. punkto redakcija po pakeitimo: „5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šeši šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė     0,29 (dvidešimt devynios šimtosios euro) euro“.
5.4. punkto redakcija po pakeitimo: „5.4. Bendrovė, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę įsigyti savas akcijas“.
5.5. punkto redakcija po pakeitimo: „5.5. Bendrovė neturi teisės naudotis supirktų akcijų suteikiamomis neturtinėmis ir turtinėmis teisėmis“.
5.6. punkto redakcija po pakeitimo: „5.6. Sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas“.
Nuo 5.7. iki 5.10. punktai (imtinai) naikinami.
Mažinamas valdybos narių skaičius nuo 6 narių iki 5 valdybos narių, todėl 6.1.2. p. redakcija po pakeitimo: „6.1.2. Valdyba, sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų kadencijai“.
8.1. punkto redakcija po pakeitimo: „8.1 Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas“.
8.2. punkto redakcija po pakeitimo: „8.2 Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio akcininkų susirinkimo, turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui“.
8.3. punkto redakcija po pakeitimo: „8.3. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių ataskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytiną pelną (nuostolius)“.
9.2. punkto redakcija po pakeitimo: „9.2. LR akcinių bendrovių įstatymo, vertybinių popierių ir kitų įstatymų numatytais atvejais pranešimai (įskaitant vertybinių popierių įstatyme nurodytą periodinę ir einamąją informaciją, informaciją apie esminius įvykius) skelbiami įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyta tvarka“.
9.3. punkto redakcija po pakeitimo „Kiti vieši pranešimai (kiti nei numatyti įstatų 9.1 p. ir 9.2 p.), kurie privalomai yra skelbtini pagal LR akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Kai tokie pranešimai šiame leidinyje negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių ar kitų svarbių priežasčių, jie skelbiami dienraštyje „Kauno diena“. Tokie pranešimai skelbiami LR Civilinio kodekso, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais“.
Patvirtinta nauja AB „Snaigė“ įstatų redakcija.
Bendrovės vadovas įgaliotas (su teise perįgalioti) pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre.
 
Pridedama:
2014 metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada. Atsisiųsti.
Balsavimo rezultatai. Atsisiųsti.
Įstatų redakcija Atsisiųsti
 
 
2015-04-21
AB "Snaigė" informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui
AB "Snaigė" informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2015 m. balandžio 30 d.
2014 metų konsoliduotos ir atskiros finansinės atsakaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada  Atsisiųsti
 
2015-04-08
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2015m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
                Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
                Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
                Susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
                Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
                Susirinkimo darbotvarkė:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2014 metais;
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2014m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
5 darbotvarkės klausimas: Valdybos naujai kadencijai rinkimas; Informacija apie kandidatus į valdybos narius Atsisiųsti
6 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
7 darbotvarkės klausimas: Audito komiteto narių rinkimas;
8. darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ įstatų keitimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraiškos pakeitimo iš litų į eurus ir kiti pakeitimai.
                Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
                Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.
                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu vilniaus.biuras@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2015 m. balandžio 15 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2015 m. balandžio 29 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2015 m. balandžio 29 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
                Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
                Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
                Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
                Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.
                Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną Atsisiųsti
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais Atsisiųsti ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui Atsisiųsti
- bendrojo balsavimo biuletenio forma Atsisiųsti
 
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikiama tel. (8-5) 2361970.
 
2015-02-28
2014 m. SNAIGĖS EBITDA AUGO 11 KARTŲ, NUOSTOLIS SUMAŽĖJO 4 KARTUS
AB „Snaigė“  2014 m. neaudituotais konsoliduotais duomenimis pasiekė 6,1 mln. Lt (1,8 mln. EUR) EBITDA. Tai yra 11 kartų daugiau nei 2013 metais.
Bendrovės neaudituota konsoliduota  apyvarta viršijo 146 mln. Lt (42,3 mln. EUR) ir yra 17 proc. mažesnė palyginus su praeitais metais.  
Tam įtakos turėjo įvykiai Ukrainos rinkoje bei bendra nepalanki situacija Rusijoje ir jos įtakos zonose. 
AB „Snaigė“ generalinis direktorius Gediminas Čeika, teigiamai vertina bendrovės veiklą bei 2014 metų rezultatus.
„Nors praradome Ukrainą, vieną didžiausių bei pelningiausių savo rinkų, tačiau šiuos pardavimus didžiąja dalimi pavyko kompensuoti kitose rinkose“, - teigė G. Čeika. Nevertinat Ukrainos kritimo, bendrovės pardavimai augo net 18 proc.
Didžiuojuosi savo komandos gebėjimais žaibiškai reaguoti į susidariusią padėtį bei perorientuoti savo veiksmus bendrovei naudingomis kryptimis.“
AB „Snaigė“ pastangos išlaikyti stabilius pardavimus daugiau parduodant kitose rinkose buvo vaisingos: palyginus su praeitais metais bendrovės pardavimai Prancūzijoje augo 39 proc., Lenkijoje – 31 proc.,  Vokietijoje  -  14 proc.
Ženkliai AB „Snaigės“ pardavimai augo ir Lietuvoje - net 46 proc. palyginus praeitais metais.„Džiaugiuosi, kad „Snaigės“ šaldytuvai puikiai perkami ne tik Prancūzijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, kitose Europos šalyse, bet ir Lietuvos rinkoje“, - teigė Gediminas Čeika. „Šiandien „Snaigė“ yra antras geriausiai parduodamas šaldytuvų prekinis ženklas Lietuvoje, kai kurie mūsų gaminai yra tikri bestseleriai, mėnesių mėnesiais neužleidžiantys geriausiai parduodamų šaldytuvų vietų pardavimų sąraše.“
Per metus AB „Snaigė“ savo pirkėjams pristatė keletą naujų gaminių: taupiausią, itin mažai elektros energijos vartojantį  A+++ klasės šaldytuvą,  naują didesnės talpos šaldiklį, aukštesnės energetinės klasės šaldytuvą su bešerkšne šaldymo sistema „No Frost“.
Pastarasis buvo apdovanotas Lietuvos metų gaminio Aukso medaliu.
Neaudituotais konsoliduotais duomenimis AB „Snaigė“ patyrė 2,2 mln. Lt (0,7 mln. EUR) nuostolį, t.y. 4 kartus mažesnį nei pernai. Nuostolis susidarė suformavus atidėjimus galimiems kai kurių Krymo bei rytų Ukrainos klientų skolų nurašymams. Dėl susiklosčiusios šalyje situacijos jie buvo priversti sustabdyti savo veiklą.