2014 - esminiai įvykiai
2014-11-28
Įvykiai Ukrainoje nesutrukdė AB “Snaigė“dirbti pelningai
 AB „Snaigė“ per devynis  2014 metų mėnesius pasiekė 6,2 mln. Lt neaudituotos konsoliduotos EBITDA. Bendrovės apyvarta viršijo 115 mln. Lt (neaudituotais konsoliduotais duomenimis),  ir buvo 18 proc. mažesnė palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
 Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, prastesnį nei pernai rezultatą nulėmė ženkliai sumažėję pardavimai Ukrainos rinkoje. „Ukraina buvo viena didžiausių ir pelningiausių  mūsų rinkų, - teigė G. Čeika. „ Tačiau praradimus, patirtus Ukrainoje didžiąja dalimi pavyko kompensuoti kitose rinkose. Dabar Ukrainos dalis mūsų pardavimuose yra ženkliai sumažėjusi ir nebeturi įtakos stabiliam bendrovės vystymuisi.“
 AB „Snaigė“ pastangos išlaikyti stabilius pardavimus daugiau parduodant kitose rinkose buvo vaisingos: Prancūzijoje bendrovės pardavimai augo 48 proc., Lenkijoje – 62 proc.,  Vokietijoje  -  20 proc. palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.
 Bendrovės pardavimai Lietuvoje taip pat puikūs – 44 proc. didesni nei praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu. „Džiaugiuosi, kad „Snaigės“ šaldytuvai puikiai perkami ne tik Prancūzijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, kitose Europos šalyse, bet Lietuvos rinkoje“, - teigė Gediminas Čeika. „Šiandien „Snaigė“ yra antras geriausiai parduodamas šaldytuvų prekinis ženklas Lietuvoje, kai kurie mūsų gaminai yra tikri bestseleriai, mėnesių mėnesiais neužleidžiantys geriausiai parduodamų šaldytuvų vietų pardavimų sąraše.“
 Per pirmus devynis mėnesius AB „Snaigė“ pristatė savo rinkoms keletą naujų gaminių: taupiausią, itin mažai elektros energijos vartojantį  A+++ klasės šaldytuvą,  naują didesnės talpos šaldiklį, aukštesnės energetinės klasės šaldytuvą su bešerkšne šaldymo sistema „No Frost“.
 Nepaisant sumažėjusių pardavimų strateginėje rinkoje, AB „Snaigė“ dirbo pelningai – per devynis šių metų mėnesius bendrovė uždirbo apie 1,26 mln. Lt  neaudituoto konsoliduoto pelno.
 
2014-08-29
Nepaisant įvykių Ukrainoje, AB “Snaigė“ I pusmetį dirbo pelningai
AB „Snaigė“ per pirmąjį 2014 metų pusmetį pasiekė 3,3 mln. Lt EBITDA. Bendrovės apyvarta dėl dramatiškų įvykių Ukrainoje siekė 74,4 mln. Lt (neaudituotais konsoliduotais duomenimis). Apyvartos mažėjimas sudarė 18 proc. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos prastesnį rezultatą nulėmė ženkliai sumažėję pardavimai Ukrainos rinkoje. „Ukraina yra viena didžiausių ir pelningiausių mūsų rinkų, - teigė G. Čeika. „Praradimus, patirtus Ukrainoje kompensuoti kitose rinkose pirmąjį pusmetį pavyko tik iš dalies.“
AB „Snaigė“ pastangos išlaikyti stabilius pardavimus daugiau parduodant kitose rinkose buvo vaisingos: Portugalijoje bendrovės pardavimai augo beveik tris kartus, Vidurinėje Azijoje - 71 proc. Lenkijoje – 52 proc. Vokietijoje 6 proc. palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Bendrovės vadovą ypač džiugina pardavimų augimas Lietuvos rinkoje. „Per pirmąjį šių metų pusmetį AB „Snaigės“ pardavimai išaugo net 74 proc. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais,“ – teigia G.Čeika. „Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau lietuvių renkasi lietuvišką šaldytuvą.“
Pirmąjį pusmetį bendrovė pristatė naująjį savo gaminį – A+++ energijos suvartojimo klasės šaldytuvą. Tai taupiausios klasės šaldytuvas, sunaudojantis itin mažai elektros energijos. 
Nepaisant sumažėjusių pardavimų strateginėje rinkoje, AB „Snaigė“ dirbo pelningai – i šių metų pusmetį gavo 24 tūkst. Lt konsoliduoto neaudituoto pelno.
 
2014-05-30
AB “Snaigė“ I ketvirtį pardavimai augo 18 proc., EBITDA – 9 kartus
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė 33,6 mln. Lt. apyvartą (neaudituotais nekonsoliduotais duomenimis) t.y. 18 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G. Čeikos, bendrovei pavyko išlaikyti pardavimų augimą, nepaisant ženkliai sumažėjusio eksporto į Ukrainą. „Ukraina mus yra labai svarbi, tai viena didžiausių mūsų rinkų, sumažėję pardavimai į šią šalį mums gana skaudūs, todėl labai džiaugiuosi, kad pirmąjį ketvirtį praradimus Ukrainoje mums pavyko ne tik kompensuoti pardavimais kitose rinkose, bet ir stabiliai augti,“ - teigė G. Čeika. „Daug metų dirbame su daugiau nei 30 šalių, esame įpratę balansuoti tarp rizikingų, bet pelningų rytų ir stabilių bei mažiau pelningų vakarų. Ši strategija iki šiol puikiai pasiteisino, tai puikiai įrodo ir pirmo ketvirčio bendrovės rezultatai.“
Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais bendrovė ženkliai daugiau pardavė savo produkcijos į Prancūziją (136 proc.), Vokietiją (40 proc.), Vidurinės Azijos šalis (51 proc.). Didelį svorį (13 proc.) AB „Snaigė“ pardavimų portfelyje sudarė Lenkija, kur bendrovė parduoda savo produkciją stambiam buitinės technikos gamintojui „Amica“. Ženkliai, beveik 4 kartus, bendrovės pardavimai augo Lietuvoje, nors tai maža rinka, tačiau augimas joje itin malonus, džiugu, kad vietinio gamintojo produkciją, parduodamą visame pasaulyje vertina ir tėvynainiai. 
Pirmo ketvirčio nekonsoliduota neaudituota EBITDA siekė 1,1mln. Lt. , t.y. 9 kartus didesnė nei praeitais metais per tą patį laikotarpį.
 
2014-04-18
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2014 m. balandžio 18 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2013 metais.
Susirinkime išklausyta AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2013 metais.
2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Auditoriaus išvada apie 2013 m. bendrovės finansines ataskaitas.
Susirinkime išklausyta auditoriaus išvada apie 2013 m. bendrovės finansines ataskaitas.
 3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2013 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
SPRENDIMAS:
Patvirtintas 2013 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos).
4.  DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
SPRENDIMAS:

Patvirtintas AB „Snaigė“ 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą:
  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) parėjusių finansinių metų pabaigoje -1 397 544
  Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis) - 22 872 048
  Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje - 21 474 504
  Pervedimai iš rezervų - 5 009 000
-    socialinėms ir kultūrinėms reikmėms - 30 000
-    investicijoms - 4 979 000
  Pervedimai iš įstatymo numatyto rezervo - 0
  Pervedimai iš akcijų priedų nuostoliams padengti - 5 698 656
  Akcininkų įnašai nuostoliams padengti - 0
  Paskirstytinas pelnas -10 766 848
  Pelno paskirstymas - 0
  Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus - 0
  Pelno dalis, paskirta  į kitus rezervus - 0
-    paramai, labdarai - 0
-    socialinėms ir kultūrinėms reikmėms - 0
  Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0
  Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti - 0
  Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti - 0
  Kita: 0
-    pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0
-    pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms - 0
  Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje -10 766 848

5  DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
SPRENDIMAS:
Audito įmone būsimų 2014 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta  UAB “KPMG Baltics”. Bendrovės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.
Pridedama:
2013 metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada. Atsisiųsti.
Balsavimo rezultatai. Atsisiųsti.
 
2014-03-27
Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2014 m. balandžio 18 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 11 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2013 metais.
Sprendimo projektas:
Išklausyti AB „Snaigė“ konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2013 m.
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2013 m. bendrovės finansines ataskaitas.
Sprendimo projektas:
Išklausyti auditoriaus išvadą apie 2013 m. bendrovės finansines ataskaitas.
3 darbotvarkės klausimas: 2013 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2013 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti AB „Snaigė“ 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymą pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
5 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
Sprendimo projektas:
Audito įmone būsimų 2014 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą audito įmonę, surinkusią daugiausiai balsų. Siūloma UAB “KPMG Baltics”.
Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu vilniaus.biuras@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2014 m. balandžio 3 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, audito įmones metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2014 m. balandžio 17 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2014 m. balandžio 17 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.
Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną; Atsisiųsti
- kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma. Atsisiųsti
  AB "Snaigė" informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2014 m. balandžio 18 d.:
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikiama tel. (8-5) 2361970.
 
2014-02-28
Gerus 2013  m.  AB “Snaigė“ rezultatus pakoregavo dukterinės bendrovės Rusijoje nekilnojamo turto pardavimas
AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2013 metais pasiekė 176 mln. Lt apyvartą (t.y. 18  proc. daugiau nei 2012 m. už tą patį laikotarpį). Bendrovės 2013 metų neaudituotas konsoliduotas nuostolis prieš mokesčius siekė (8,6) mln. Lt. Tačiau bendrovės neaudituota konsoliduota EBITDA, gauta iš tiesioginės veiklos siekė 14 mln. Lt, t.y. 22 proc. daugiau nei 2012 m. per tą patį laikotarpį.
Neigiamą rezultatą sąlygojo nuostoliai, susiję su dukterinės įmonės „Techprominvest“ nekilnojamo turto pardavimu. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos,  šie nuostoliai, nesusiję su tiesiogine bendrovės veikla.  „Iš tiesioginės veiklos bendrovė uždirbo 5,2 mln. Lt, t.y. 5 kartus daugiau nei 2012 m. už tą patį laikotarpį, - teigė G. Čeika. Džiaugiamės, kad tai paskutiniai AB „Snaigė“ praradimai susiję su „Techprominvest“. Turėti balanse neveikiančią gamyklą, tai reiškė nereikalingas išlaidas jos išlaikymui ir prastesnį konsoliduotą bendrovės rezultatą, Dabar bendrovė galės efektyviau naudoti savo resursus.“ 
Ženklų 18 poc. apyvartos augimą bendrovė pasiekė dėl sėkmingo eksporto. Palyginus su 2012 m., praėjusiais metais pardavimai ženkliausiai augo Lenkijoje +12 kartų,  Vidurinėje Azijoje +156 proc., Prancūzijoje +104 proc., Baltijos šalyse +99 proc., Bulgarijoje +29 proc. Pagrindinės bendrovės rinkos liko tos pačios -  Ukraina, Prancūzija, Vokietija bei Vidurinė Azija. Šios šalys atspindi visą AB „Snaigė“ pardavimo portfelio struktūrą – t.y. nuoseklų balansavimą tarp rizikingų, bet pelningų rytų bei stabilių, bet mažiau pelningų vakarų. Toks pardavimų portfelio diversifikavimas leidžia bendrovei per trumpą laikotarpį kompensuoti pardavimus, jei kurioje nors iš rinkų iškyla nesklandumų. 
Ypač geri metai bendrovei buvo Lietuvoje. Sėkmingos rinkodaros ir prekybos strategijos dėka apyvarta Lietuvoje pakilo +78 proc., „Snaigės“ šaldytuvai yra tarp geriausiai parduodamų šalyje.
Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, viena svarbiausių bendrovės paradavimo augimo priežasčių yra nuolatinis ir nuoseklus technologijų tobulinimas bei naujų produktų kūrimas. „AB Snaigė 2013 metais pripažinta Inovatyvia Lietuvos įmone ir apdovanota Inovacijų prizu,“- teigė G. Čeika. „Šis apdovanojimas skiriamas bendrovėms, kurios 3 metų laikotarpyje diegė naujus produktus ar reikšmingai patobulino jau esamus, arba reikšmingai patobulino technologinius procesus. AB „Snaigė“ atitiko visus vertinimo kriterijus: per paskutinius tris metus bendrovė sukūrė ir pristatė rinkai 8 visiškai naujus gaminius bei 14 esamų gaminių modifikacijų.“
Vien tik 2013 metais bendrovė pristatė vartotojams šaldytuvo bei šaldiklio kombinaciją stiklo paviršiaus durimis, šaldytuvą RF34NF su bešerkšne šaldymo sistema, taupiausiai naudojantį elektros energiją A +++ klasės šaldytuvą bei naują 163 cm aukščio šaldiklį. 
Pasak Gedimino Čeikos, AB „Snaigė“ laukia nelengvi 2014 metai. Dėl įvykių Ukrainoje prognozuojamas pardavimo sumažėjimas šioje, vienoje svarbiausių bendrovės rinkų. „Kol kas situacijos nedramatizuojame, manome, kad pavyks subalansuoti savo pardavimų portfelį daugiau parduodant produkcijos kitose šalyse,“- teigia G. Čeika.
 
2014-01-27
Pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
2014 m. sausio 27 d. įvykusiame AB „Snaigė“ pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: AB „Snaigė“ paskolos akcininkei UAB „Vaidana“ (įmonės kodas 302473720) suteikimas.
SPRENDIMAS: Gavusi kreditą iš ZAO „UniCredit Bank“ banko (OGRN 1027739082106, 119034, Prečistenskaja naberežnaja 9, Maskva), AB „Snaigė“ suteikia iki 12 000 000 EUR (dvylika milijonų eurų) paskolą akcininkei UAB „Vaidana“ (įmonės kodas 302473720).
Paskolos palūkanos - 1 mėnesio EURIBOR + 5,25 % metinių.
Palūkanų mokėjimas – palūkanos priskaičiuojamos kiekvieną mėnesį ir sumokamos paskolos grąžinimo dieną.
Paskolos terminas - 60 mėnesių nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos.
Pavesti bendrovės gen. direktoriui Gediminui Čeikai, (su teise perįgalioti), tvarkyti visus reikalus, susijusius su paskolos sutarties pasirašymu, pasirašyti paskolos sutartį bei pasirašyti kitus su tuo susijusius dokumentus su UAB „Vaidana“, aukščiau nurodytos paskolos (jos dalies) suteikimu.
Pridedama:
Balsavimo rezultatai Atsisiųsti
 
2014-01-10
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko
2014 m. sausio 10 d. AB „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo.
Papildoma informacija apie esminį įvykį teikiama telefonu  +370 5 2361970.
 
2014-01-10
Šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2014 m. sausio 27 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
                Susirinkimo vieta –AB „Snaigė“  ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius .
                Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
                Susirinkimo apskaitos diena – 2014 m.  sausio 20 d. (dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
                Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
                Susirinkimo darbotvarkė:
•    1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“  paskolos akcininkei UAB „Vaidana“ (įmonės kodas 302473720) suteikimas
                Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
                Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.) Telefonai pasiteirauti: (8-5) 2361970.
               Susirinkimo darbotvarkė nebus pildoma, kadangi tai pakartotinis susirinkimas.
                Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2014 m. sausio 24 dienos 14 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba gauti atsiųsti registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Kareivių g. 6, Vilnius. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2014 m. sausio 24 dienos 14 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.
                Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.
                Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.
                Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu vilniaus.biuras@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
                Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Kareivių g. 6, Vilnius, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.
                Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams/Esminiai įvykiai/2014“, pateikiama informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną Atsisiųsti
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma Atsisiųsti
 
Papildoma informacija apie esminį įvykį teikiama tel. (8-5) 2361970.
Susirinkimo sprendimų projektai pridedami (balsavimo biuletenyje).