2016 - esminiai įvykiai
2016-12-20
Įregistruoti AB Snaigė įstatai išsamiau
 
2016-12-09
2016 m. gruodžio 09 d. įvykusiame AB „Snaigė“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai išsamiau
Įstatai atsisiųsti
Balsavimo rezultatai atsisiųsti
 
2016-11-17
2016 m. gruodžio 9 d. šaukiamas AB „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išsamiau
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrasis balsavimo raštu biuletenis - atsisiųsti
AB "Snaigė" įstatų redakcija - atsisiųsti
Siūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais - atsisiųsti
 
2016-11-10
Įregistruoti AB Snaigė įstatai. 2016 m. lapkričio 10 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2016 m. lapkričio 02 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu akcininkų patvirtinta AB "Snaigė" įstatų redakcija.
 
2016-11-02
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai išsamiau
 
2016-10-31
AB Snaigė per 9 mėnesius uždirbo 3,6 mln. EUR EBITA išsamiau
 
2016-10-11
Š.m. lapkričio 2 dieną šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išsamiau
Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną atsisiųsti
Bendrasis balsavimo raštu biuletenis - atsisiųsti
 
2016-09-30
2016 metų rugsėjo mėn.  30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai išsamiau
Pridedama: Balsavimo rezultatai atsisiųsti
 
2016-09-09
2016 metų rugsėjo mėn.  30 d. šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išsamiau
Susirinkimo sprendimų projektai pridedami:
Bendrasis balsavimo raštu biuletenis - atsisiųsti
Akcijų ir balsų skaičius - atsisiųsti
 
2016-08-31
AB „Snaigė“ per pirmąjį šių metų pusmetį pasiekė 1,99 mln EUR EBITDA išsamiau
 
2016-05-27
AB „Snaigė“ 2016 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai išsamiau
2016 m. 3 mėn. konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos atsisiųsti
 
2016-04-29
2016 m. balandžio 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai  išsamiau

2016 M. BALANDŽIO 29 D. ĮVYKUSIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO REZULTATAI

 
2016-04-29
AB "Snaigė" informacija eilinam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2016 m. balandžio 29 d.: 2015 m. konsoliduotis ir atskiros finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada atsisiųsti
 
2016-04-08
2016 m. balandžio 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išsamiau
bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną Atsisiųsti
sprendimų projektai darbotvarkės klausimais (bendrojo balsavimo biuletenyje) ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui Atsisiųsti
bendrojo balsavimo biuletenio forma  Atsisiųsti 
 
2016-02-01
2015 m augo ir AB „Snaigė“ pelnas, ir EBITDA išsamiau
 
2016-01-11
AB “Snaigė“ sudarys ir skelbs tarpinę informaciją
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies reikalavimu, informuojame, kad AB “Snaigė“ sudarys konsoliduotą tarpinę informaciją ir skelbs ją teisės aktų nustatyta tvarka.