2010 - esminiai įvykiai
 
2010-11-12
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą
2011 m. balandžio 11 d. Snaigė AB gavo pranešimą apie KJK Fund SICAV-SIF, Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Avrora Fund Ltd. ir Amber Trust S.C.A. balsavimo teisių bendrovėje įgijimą (sandorio data 2011.04.05).
Pranešimu be kita ko informuota, kad 2011 m. balandžio 7 d. ING Luxembourg S.A. ir Firebird Republics Fund Ltd. pranešimai apie balsavimo teisių įgijimą buvo pateikti už atskirus asmenis, kurių balsai skaičiuotini kartu (KJK Fund SICAV-SIF ir Amber Trust S.C.A. turimos Snaigė AB akcijos apskaitomos ING Luxembourg S.A. vertybinių popierių sąskaitoje), o pridedamas pranešimas teikiamas už visą aukščiau nurodytų asmenų grupę. Taigi pridedamame pranešime pateikta informacija apie minėtų asmenų grupės turimas balsavimo teises laikytina galutine ir teisinga.  Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą atsisiųsti
 
2010-11-12
Pranešimai apie balsavimo teisių įgijimą
2010 m. lapkričio 12 d. AB Snaigė gavo Sampo Fund Management Ltd pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą (sandorio data 2009.10.01) - atsisiųsti
 
2010-11-09
Informacija apie valdybos nario atsistatydinimą
2010 m. lapkričio 8 d.  AB  “Snaigė”  valdybos  narys  Kęstutis  Pilipuitis  pateikė  pranešimą  apie  savo atsistatydinimą   iš valdybos nario pareigų nuo 2010 m. lapkričio 19 d..
 
2010-11-05
Pranešimas apie vadovų sandorius
2010 m.lapkričio 4 d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių - atsisiųsti
 
2010-11-02
Pranešimai apie balsavimo teisių įgijimą
AB Snaigė gavo KJK Fund SICAV-SIF pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą - atsisiųsti
 
2010-10-28 
III ketvirtį AB „Snaigė“ Alytaus gamykla skaičiavo pelną
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per 2010 metų 9 mėnesius pasiekė 87,8 mln. Lt (25,43 mln. EUR) konsoliduotą neaudituotą apyvartą ir patyrė 2,4 mln. Lt (0,69 mln. EUR) konsoliduoto neaudituoto grynojo nuostolio. Pernai tuo pačiu metu bendrovė patyrė 33,4 mln. Lt (9,67 mln. EUR) konsoliduoto neaudituoto grynojo nuostolio.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus G.Čeikos tiksliausiai bendrovės veiklą atspindi ne konsoliduoti, o gamyklos Alytuje rezultatai, nes Kaliningrado gamykla daugiau kaip metai uždaryta. Alytaus gamykla per trečią ketvirtį uždirbo 2,5 mln.Lt (0,724 mln. EUR) neaudituoto nekonsoliduoto pelno.
Bendrovės vadovas teigė esąs patenkintas tiek trečio ketvirčio, tiek 9 mėnesių rezultatais. AB „Snaigė“ šiemet yra nepalyginamai geresnėje situacijoje nei pernai, - teigė G.Čeika. - Pernai 9 mėnesių nekonsoliduota neaudituota EBITDA (eliminavus uždarytos Kaliningrado gamyklos nuostolį), buvo (-1,5) mln.Lt (-0.43 m. EUR), o šiemet - viršijo 7 mln.Lt. Trečiojo šių metų ketvirčio nekonsoliduota neaudituota EBITDA buvo 5 mln. Lt (1,45 mln. EUR), kai praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu siekė 1,5 mln. Lt (0,43 mln. EUR). Tai puikiai iliustruoja ženklų bendrovės veiklos pagerėjimą.“
Šie džiuginantys rezultatai, anot G. Čeikos, yra visų AB „Snaigė“ darbuotojų puikaus darbo ir atsidavimo išdava. Dalinai praradus Rusijos rinką, bendrovė nenuleido rankų ir ieškojo kitų galimybių. Šaldytuvais su prekiniu ženklu „Snaigė“ buvo pradėta prekiauti Uzbekistane, Tadžikistane, atnaujinta prekyba su Kazachstanu, užmegzti prekybiniai santykiai su keletu naujų klientų Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje. Sėkmingas buvo ir naujojo aukščiausios energetinės klasės šaldytuvo pristatymas Lietuvos, Moldovos, Čekijos, Ukrainos, Vokietijos ir kt. rinkoms.
Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2010 m. 9 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę ir atsakingų asmenų patvirtinimą (pridedama).
 
2010-10-04
Pranešimas apie vadovų sandorius
AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Atsisiųsti
 
2010-08-03
Džiuginantys AB „Snaigė“ I pusmečio rezultatai
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per 2010 metų 6 mėnesius pasiekė 47,2 mln. konsoliduotą neaudituotą apyvartą, ir patyrė 1,1 mln. Lt konsoliduoto neaudituoto grynojo nuostolio. Pernai tuo pačiu metu bendrovė patyrė 18,5 mln. Lt konsoliduoto neaudituoto grynojo nuostolio. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, tai labai džiuginantys rezultatai, pasiekti dar neįsibėgėjus pardavimų sezonui.


Gedimino Čeikos nuomone, bendrovei pavyko pergyventi pačius sunkiausius ekonominio nuosmukio metus. „Gamybos ir valdymo optimizavimas, bendrovės pajėgumų mobilizavimas padėjo ne tik išlikti, bet ir stabiliai dirbti, išsaugoti didžiąją dalį savo rinkų bei produkcijos paklausumą. Nepamiršome ir savo vartotojų – gegužį pristatėme naujus, dvigubai mažiau elektros energijos vartojančius šaldytuvus Snaigė Ice Logic A++. Šie šaldytuvai per trumpą laiką tapo labai paklausūs ne tik Lietuvoje, bet daugelyje Europos šalių.
Nors stambios buitinės technikos pardavėjų ir gamintojų prognozės 2010 metams nėra labai optimistiškos, tikime, kad sunkiausias AB „Snaigė“ laikotarpis jau praeityje.
 Bendrovės 2010 metų pirmo pusmečio konsoliduota neaudituota EBITDA sudarė 5,4 mln. Lt, t.y. 14,4  mln. Lt didesnė nei praeitais metais tuo pačiu metu. Pasak Gedimino Čeikos, tai neabejotinai teigiamas rodiklis vertinant bendrovės veiklą.
 
2010-07-12
AB “Snaigė“ pilnai išpirko 2009 m. išleistas obligacijų emisijas
2010 m. liepos 12 d. AB “Snaigė“ pilnai išpirko 2009 m. išleistas obligacijų emisijas LT1000401174 ir LT0000311334. Dalį obligacijų investuotojai konvertavo į paprastąsias vardines obligacijas, likusią dalį išpirko bendrovė. Tokiu būdu AB „Snaigė“ įvykdė visus savo įsipareigojimus, susijusius su 2009 m. išleistomis obligacijomis.
 
2010-06-28
Pranešimai apie balsavimo teisių netekimą  
2010 m. birželio 28 d. AB Snaigė gavo UAB “Hermis Capital” pranešimą apie balsavimo teisių netekimą.
 
2010-06-28
Pranešimas apie vadovų sandorius  
2010 m.birželio 19 d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių.
 
2010-06-21
Pranešimas apie vadovų sandorius  
2010 m.birželio 19 d. AB ”Snaigė“ gavo pranešimą apie emitento vadovo (glaudžiai susijusio su Emitento vadovu juridinio asmens) sandorius dėl emitento vertybinių popierių. 
 
2010-06-04 
AB „Snaigė“ atnaujina penkių dienų darbo savaitę
AB “Snaigė“ nuo birželio 12 d. pereina prie 5 dienų per savaitę darbo grafiko. Iki šiol bendrovė dirba keturias dienas per savaitę viena pamaina. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, poreikį pereiti prie penkių darbo dienų, bendrovė pajuto dar praėjusį mėnesį“, - teigė G.Čeika. „Ateinantiems mėnesiams jau turime tiek užsakymų, kad be penkių darbo dienų savaitės tikrai neišsiversime. Be to, vasaros periodas laikomas šaldytuvų pardavimo sezonu, atšilus orams pardavimai paprastai padidėja. Auga jie ir šiais metais, nors teigti, kad stambios buitinės technikos rinka jau atsigauna, dar negalime.“
 
2010-04-30 
Eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB „Snaigė“eiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2010 m. balandžio 29d., priimti sprendimai:
1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2009 metais.
Patvirtintas AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2009 m.
2. Auditoriaus išvada apie 2009 m. bendrovės finansines ataskaitas.
Atsižvelgta į audito išvadas, balsuojant dėl bendrovės 2009 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtintas 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
3. AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Patvirtintas AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
Nepaskirstytasis pelnas parėjusių finansinių metų pabaigoje: 69 217 053 Lt. (20 046 644 EUR)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -82 245 667 Lt. (-23 819 991 EUR)
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: -13 028 614 Lt. (-3 773 347 EUR)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Akcijų priedai nuostoliams padengti: 13 028 614 Lt. (3 773 347 EUR)
Pervedimai iš rezervų: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR)
Paskirstytinas pelnas: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR)
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)
paramai, labdarai: 0 Lt. (0 EUR)
Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1 830 000 Lt. (530 004,6 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR).
4. Valdybos narių naujai kadencijai rinkimas.
Valdybos nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti Nerijus Dagilis, Kęstutis Pilipuitis, Martynas Česnavičius, Robertas Beržinskas ir Mindaugas Gedvilas.
5. Audito komiteto narių naujai kadencijai rinkimas.
Audito komiteto nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti Kustaa Aima, Rasa Balčiūnaitė- Kaminskienė ir Virginijus Dumbliauskas.
6. Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Audito įmone būsimų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkta UAB „Ernst & Young Baltic“, pratęsiant su šia audito įmone sutartį. Įgaliotas bendrovės generalinis direktorius, su teise perįgalioti, pasirašyti sutarties su audito įmone pratęsimą, jame nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.
 
2010-04-28 
Audituotos metinės informacijos už 2009 metus projektas
AB „Snaigė“ pateikia audituotos 2009 m. metines informacijos, kurią sudaro metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomų auditorių išvada, projektą.
 
Finasinių ataskaitų rinkinys - parsisiųsti
Konsoliduotos 2009 metų finansinės ataskaitos su nepriklausomų auditorių išvada AB „Snaigė“ akcininkams -  parsisiųsti
2009 metų konsoliduotas metinis pranešimas- parsisiųsti
 
2010-04-21
Snaigė gaus paskolą su INVEGA garantija
AB “Šiaulių bankas” ketina suteikti AB “Snaigė” 5 mln. Lt. paskolą su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantija. Paskola bus suteikta 5 metų laikotarpiui ir bus išskirtinai naudojama AB ”Snaigė” apyvartinėms lėšoms. INVEGA garantija draudžia 80 proc. paskolos sumos.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, ši paskola yra labai svarbi bendrovės veiklai, ypač dabar, kai bendrovė rengiasi prekybiniam sezonui. „Šis, ilgai lauktas finansavimas, pagyvins mūsų bendrovės veiklą, tikiuosi, spėsime tinkamai pasirengti prekybiniam sezonui ir nepritrūksime produkcijos, kaip tai nutiko pernai“, - teigė G. Čeika. „Džiaugiamės ir suteikta INVEGA garantija, nes ji neakivaizdžiai parodo vyriausybės pasitikėjimą bendrove“.
Paskolos sutartį su „Šiaulių banku“ ketinama pasirašyti artimiausiu metu.
 
2010-04-20
AB „Snaigė“ įstatinis kapitalas padidėjo beveik 3 mln. Lt.
Bendrovė padidino savo įstatinį kapitalą nuo 27 827 365 Lt. iki 30 735 715 (trisdešimt milijonų septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai penkiolika) Lt.
Bendrovės akcininkai, kuriems priklausė 8 430 vienetų 2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų LT1000401174 konvertavo vertybinius popierius į paprastąsias vardines AB „Snaigė“ akcijas. Šiems akcininkams iš viso bus suteikta 2 908 350 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 1 Lt.
Bendrovė įregistravo įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu juridinių asmenų registre.
 
2010-04-14
Dėl paraiškos pateikimo
2010 m. balandžio 14 d. AB “Snaigė” pateikė NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos valdybai paraišką įtraukti 368 dienų trukmės konvertuojamųjų obligacijų emisiją į NASDAQ OMX Vilnius skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą.
 
2010-04-09
2010 m. balandžio 8 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ konvertuojamųjų vardinių 368 dienų trukmės 10% metinio pajamingumo obligacijų platinimas.
Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta 61 372 vienetai 100 EUR nominaliosios vertės obligacijų, kurias įsigijo 2009 m. išleistų obligacijų emisijų savininkai, refinansavę turėtus vertybinius popierius. Bendrai obligacijų savininkai refinansavo 73% senųjų obligacijų emisijų. 
Investuotojai, kuriems priklausė 8 430 vienetai 2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų LT1000401174 pareiškė norą konvertuoti vertybinius popierius į paprastąsias vardines AB „Snaigė“ akcijas. Šiems investuotojams iš viso bus suteiktos 2 908 350 paprastųjų vardinių AB „Snaigė“ akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 1 Lt, atitinkama verte padidinant įstatinį bendrovės kapitalą. Bendrai obligacijų savininkai konvertavo 11% 2009 m. išleistos konvertuojamųjų obligacijų emisijos.
Obligacijų emisijų dalis, kurių savininkai nesutiko refinansuoti arba konvertuoti turėtų vertybinių popierių, išpirkta nebuvo. Dėl per 2009 m. patirtų nuostolių bendrovė iš veiklos nesugeneravo obligacijų išpirkimui reikalingų lėšų, o dėl sąstingio šalies kreditų rinkose reikalingų lėšų nebuvo įmanoma pasiskolinti iš išorinių šaltinių.
Artimiausiu metu bendrovė pateiks neišpirktų obligacijų savininkams pasiūlymus dėl susidariusio įsipareigojimo padengimo.
 
2010-04-08
Informacijos patikslinimas
Komentuodami žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie AB „Snaigė“ 2009 m. išleistų konvertuojamųjų obligacijų emisijos bei paprastųjų obligacijų emisijų neišpirkimą pranešame kad Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo puslapyje pasirodžiusi informacija nėra tiksli. Oficialus obligacijų išpirkimo terminas – 2010 m. balandžio 8 d. pabaiga. Šiandien vis dar vyksta naujai išleidžiamos AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų emisijos LT1000401315 platinimas, kurio metu pritrauktos lėšos būtų panaudojamos 2009 m. išleistų obligacijų išpirkimui, vyksta derybos su 2009 m. išleistų obligacijų savininkais dėl obligacijų refinansavimo. Kadangi platinimas dar nėra pasibaigęs, nėra aišku kiek papildomų lėšų bus pritraukta ir ar jų pakaks pilnam obligacijų išpirkimui. Oficialią informaciją apie 2009 m. išleistų obligacijų išpirkimą bei naujai išleidžiamos obligacijų emisijos platinimo rezultatus AB „Snaigė“ paskelbs 2010 m. balandžio 9 d.
 
2010-04-07
AB „Snaige“ eilinio VAS sušaukimas ir sprendimų projektai 
 
 Bendrasis balsavimo raštu biuletenis - parsisiųsti
 
2010 m. balandžio 6 d. AB „Snaigė“ valdybos sprendimu, 2010 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje šaukiamas eilinis visuotinis AB „Snaigė“ (įm. kodas 249664610) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.
Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 
  1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2009 metais;
  2. Auditoriaus išvada apie 2009 m. bendrovės finansines ataskaitas;
  3. 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
  4. AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
  5. Valdybos narių naujai kadencijai rinkimas;
  6. Audito komiteto narių naujai kadencijai rinkimas;
  7. Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 22 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010 m. balandžio 22 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Snaigė“ akcijų.
Teisių apskaitos diena 2010 m. gegužės 13 d. LR Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 1,2,3 ir 4 punktuose nurodytas turtines teises turės akcininkai, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po sprendimo, susijusio su akcininkų turtinėmis teisėmis priėmimo dienos, priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus akcinės bendrovės akcininkai.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
     1 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB „Snaigė“ metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2009 m.;
     2 darbotvarkės klausimu: Išklausyti auditoriaus išvadą apie 2009 m. bendrovės finansines ataskaitas;
     3 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
     4 darbotvarkės klausimu: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas parėjusių finansinių metų pabaigoje: 69 217 053 Lt. (20 046 644 EUR)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -82 245 667 Lt. (-23 819 991 EUR)
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: -13 028 614 Lt. (-3 773 347 EUR)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Akcijų priedai nuostoliams padengti: 13 028 614 Lt. (3 773 347 EUR)
Pervedimai iš rezervų: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR)
Paskirstytinas pelnas: 1 860 000 Lt. (538 693,2 EUR)
Pelno paskirstymas:Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)
- paramai, labdarai: 0 Lt. (0 EUR)
Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1 830 000 Lt. (530 004,6 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR)
5 darbotvarkės klausimu: Akcininkų siūlymu valdybos nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinki Nerijų Dagilį, Kęstutį Pilipuitį, Martyną Česnavičių, Robertą Beržinską ir Mindaugą Gedvilą.
6 darbotvarkės klausimu: Audito komiteto nariais naujai ketverių metų kadencijai išrinkti ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Kustaa Aima, Rasą Balčiūnaitę Kaminskienę ir Virginijų Dumbliauską.
7 darbotvarkės klausimu: Audito įmone būsimų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“, pratęsiant su šia audito įmone sutartį. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutarties su audito įmone pratęsimą, jame nustatant apmokėjimo už audito paslaugas ir kitas sąlygas.
 
2010-03-19
Dėl AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų prospekto patvirtinimo
Vertybinių popierių komisija 2010 m. kovo 18 d. posėdyje patvirtino AB „Snaigė“ 368 dienų trukmės 8,05 mln. eurų (27,79 mln. litų) nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos prospektą.
 

Pagrindinė informaciją apie išleidžiamas obligacijas:
•         Obligacijų galiojimo trukmė: 368 dienos.
•         Vienos obligacijos nominali vertė: 100,00 EUR.
•         Išleidžiamų obligacijų skaičius: 80 500 vnt.
•         Metinė palūkanų norma: 10%
•         Išpirkimo kaina: 110,2222 EUR (nominalios vertės ir sukauptų palūkanų suma)
•         Akcijos, į kurias konvertuojamos obligacijos: AB „Snaigė“ vardinės paprastosios akcijos.
•         Konvertavimo santykis: 1:380 (viena obligacija konvertuojama į 380 akcijas)
•         Platinimo periodas: 2010 m. kovo 22 d. – 2010 m. balandžio 8 d.
•         Obligacijų galiojimo pradžia: 2010 m. balandžio 9 d.
•         Obligacijų išpirkimo terminas: 2011 m. balandžio 11 d.
Obligacijas įsigiję investuotojai turės teisę išpirkimo dieną konvertuoti vieną turimą obligaciją į 380 paprastųjų vardinių AB “Snaigė” akcijų.
AB „Snaigė“ 2010 m. kovo 5 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu pirmumo teisė AB „Snaigė“ akcininkams įsigyti išleidžiamų obligacijų yra atšaukta. Dėl to visu platinimo laikotarpiu (2010 m. kovo 22 d. – 2010 m. balandžio 8 d.) išleidžiamų obligacijų galės įsigyti visi suinteresuoti investuotojai.
Investuotojai kviečiami pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis Obligacijų platinimo metu UAB FMĮ „Orion Securities“, A.Tumėno g.4B (9 aukštas), LT – 01109, Vilnius darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30.
 
2010-03-05
Neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2010 m. kovo 5 d., priimti sprendimai:
1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas.
1.    Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius – iki 80 500 (aštuoniasdešimt tūkstančių penkių šimtų) vienetų;
1.2. Vienos KO-os nominali vertė – 100,- EUR (vienas šimtas eurų);
1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė – iki 8 050 000 EUR (aštuonių milijonų penkiasdešimt tūkstančių eurų);
1.4. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;
1.5. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.5.1.Klasė – paprastosios vardinės akcijos;
1.5.2.Skaičius – 380 (trys šimtai aštuoniasdešimt) vienetų;
1.5.3.Nominali vertė – 1,- Lt (vienas litas);
1.5.4.Suteikiamos teisės:
1.5.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.5.4.2. Gauti dividendus;
1.5.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
1.5.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
1.5.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;
1.5.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.5.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.5.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
1.5.4.9.  Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;
1.5.4.10.Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.
1.6. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:380 (viena KO keičiama į 380 akcijų);
1.7. KO-ų išpirkimo data – 368-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną;
1.8.  Metinė palūkanų norma – 10% (dešimt procentų);
1.9.  Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;
1.10. KO-os išperkamos eurais;
2.      Pirmumo teisės atšaukimas.
Atšaukti pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnį Bendrovės akcininkams suteiktą pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų KO.
2.1. Atšaukimo priežastis: pirmumo teisė atšaukiama siekiant sudaryti palankias sąlygas įsigyti išleidžiamas KO visiems susidomėjusiems investuotojams.
2.2. Asmenys galintys įsigyti KO-ų atšaukus pirmumo teisę: atšaukus Bendrovės akcininkams suteiktą pirmumo teisę įsigyti KO-ų, KO-ų gali įsigyti visi suinteresuoti instituciniai bei privatūs investuotojai.
2.3. Galimas įsigyti KO-ų skaičius atšaukus pirmumo teisę: pirmumo teisės Bendrovės akcininkams įsigyti išleidžiamų KO-ų atšaukimas galioja visai KO-ų emisijai.
3.      Konvertuojamųjų obligacijų emisijos įtraukimas į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą.
Pasibaigus KO-ų platinimui teikti paraišką AB „NASDAQ OMX Vilnius“ valdybai dėl KO-ų emisijos įtraukimo į „NASDQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą.
4.      Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir su kapitalo didinimu susijęs įstatų pakeitimas.
Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma kartu atliekant bendrovės įstatų pakeitimą, juose nurodant įstatinio kapitalo dydį.
5.      Naujos įstatų redakcijos patvirtinimas.
Patvirtinti naują įstatų redakciją.
6.      Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:
6.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as įgyvendinimu;
6.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
6.3. Pasirašyti kitus su KO-ų emisijos platinimu, registravimu Lietuvos Respublikos centriniame vertybinių popierių depozitoriume, įtraukimu į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą susijusius dokumentus.
6.4. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
6.5. Pasirašyti ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus ir VAS patvirtintus naujos redakcijos įstatus.
6.6. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
 
2010-03-02
AB “Snaigė“ ir Kazachstano nacionalinė verslo korporacija „Saryarka“ įsteigė bendrą įmonę
Šiandien kovo 2 d. AB “Snaigė“ generalinis direktorius Gediminas Čeika ir Kazachijos nacionalinės verslo korporacijos „Saryarka“ atstovas Kazachijos sostinėje Astanoje pasirašė bendros įmonės steigimo dokumentus. Naujoji įmonė pavadinta „Snaigė Saryarka“ ir bus įregistruota Kazachijos Respublikos Teisingumo ministerijoje. AB „Snaigė“ įstatinio kapitalo dalis sudarys 49 procentus, „Saryarka“ – 51 procentą.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus, pirmoji ir svarbiausia naujos įmonės užduotis finansavimo užsitikrinimas. „Pradėtos derybos ir su Kazachijos bankais, ir su stambiais investiciniais fondais,“- teigė G.Čeika. „Mūsų partneriai nusiteikę optimistiškai, be to, projektui pritaria Kazachijos Respublikos Ūkio ir prekybos ministerija.“ Kazachijos Respublikos Ūkio ir prekybos ministras Aset Isekešev susitikimo su „Snaigė Saryarka“ atstovais metu, pabrėžė šio projekto svarbą Kazachijos ūkiui.“
Gavusi finansavimą, įmonė „Snaigė Saryarka“ statys buitinių šaldymo prietaisų gamyklą Astanoje, vėliau užsiims šaldytuvų bei šaldiklių gamyba ir prekyba Kazachijos, Rusijos, Kirgizijos bei kitose kaimyninėse rinkose.
Pasak AB „Snaigė“ vadovų naujos įmonės steigimas ir gamyklos statymas bus labai  naudingas bendrovei. Jeigu naujajai įmonei pavyks užsitikrinti finansavimą, gamybos perkėlimas į Kazachiją, ne tik leis įsitvirtinti šioje rinkoje, bet ir įsigalėjus bemuitei politikai tarp Kazachijos ir Rusijos, padės atgauti turėtas pozicijas Rusijoje, bei įžengti į kaimynines Kazachijai rinkas. Be to, gamykla bus netoli žaliavų ir komplektuojančių dalių tiekėjų Kazachstane bei Kinijoje.
AB „Snaigė“ gamykla Alytuje toliau gamins šaldytuvus Pabaltijo, Ukrainos, Vakarų bei Centrinės Europos  rinkoms.
 
Apie „SPK-Saryarka“ .
AB „Nacionalinė kompanija „Socialinė-verslo korporacija „Saryarka“ buvo įsteigta 2007 metais Kazachijos Respublikos prezidento N.Nazarbaevo įsakymu. Korporacijos misija –skatinti ekonomikos vystymą Kazachijos sostinėje Astanoje, Akmolinsko ir Karagandos srityse. Korporacijos tikslas -  konkurentabilių, savo produkciją galėsiančių eksportuoti gamybų kūrimas, efektyvių sistemų, valdančių valstybinius aktyvus kūrimas, inovatyvių projektų diegimas, sąlygų smulkiam verslui vystyti, sukūrimas.
Korporacijos veikla vystoma remiantis privataus verslo ir valstybinių struktūrų partneryste. Pusę gaunamo pelno „SPK-Saryarka“ investuoja į pramonės, nesusijusios su žaliavų gavyba, vystymu, kitą dalį skiria socialinių projektų įgyvendinimui. „SPK-Saryarka“ valdo 22 įmones, kurios dirba alternatyvaus kuro gamybos, pramonės įmonių, skirtų gyventojų poreikiams tenkinti kūrimo, transporto, logistikos, statybos, atliekų perdirbimo, žemės ūkio produkcijos saugojimo ir realizacijos, medikamentų gamybos bei realizacijos ir kitose srityse.
 
2010-03-02
2010 m. kovo 5 dieną vyksiančio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
2010 m. vasario 26 d. valdybos sprendimu nr. 1-6 pakeisti punktai 1.5.2, 1.6., 1.8.
1.    Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas;
2.    Pirmumo teisės atšaukimas;
3.    Konvertuojamųjų obligacijų emisijos įtraukimas į „NASDAQ OMX Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąrašą;
4.    Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ir su kapitalo didinimu susijęs įstatų pakeitimas;
5.    Naujos įstatų redakcijos patvirtinimas;
6.    Įgaliojimų suteikimas.
 
 
Siūlomi sprendimų projektai:
1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas;
1.    Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius – iki 80 500 (aštuoniasdešimt tūkstančių penkių šimtų) vienetų;
1.2. Vienos KO-os nominali vertė – 100,- EUR (vienas šimtas eurų);
1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė – iki 8 050 000 EUR (aštuonių milijonų penkiasdešimt tūkstančių eurų);
1.4. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;
1.5. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.5.1.      Klasė – paprastosios vardinės akcijos;
1.5.2.      Skaičius – 380 (trys šimtai aštuoniasdešimt) vienetų;
1.5.3.      Nominali vertė – 1,- Lt (vienas litas);
1.5.4.      Suteikiamos teisės:
1.5.4.1.   Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.5.4.2.   Gauti dividendus;
1.5.4.3.  Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
1.5.4.4.  Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
1.5.4.5.  Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;
1.5.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.5.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikt