2009 - esminiai įvykiai
 
2009.12.01 
AB „Snaigė“ pasiekė 100 mln. Lt apyvartą
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis per devynis 2009 metų mėnesius  pasiekė 100 mln. Lt apyvartą. Didžioji apyvartos dalis, t.y. 86,7 mln. Lt, pasiekta pagrindinėje bendrovės gamykloje Alytuje. Kitos bendrovės gamyklos Kaliningrade veikla sustabdyta metų pradžioje dėl rublio devalvacijos bei ekonominio nuosmukio Rusijoje.
AB „Snaigė“ per devynis 2009 metų mėnesius  patyrė 32,5 mln. Lt neaudituoto konsoliduoto nuostolio prieš mokesčius. Didelė nuostolio dalis – 12 mln. Lt susidarė dėl nurašytos pervertintos Kaliningrado gamyklos vertės. Nuostolis dėl rublio devalvacijos sudarė apie 5 mln. Lt, o sumokėtos išeitinės kompensacijos atleistiems darbuotojams – apie 5 mln. Lt.
Šiuo metu Alytaus gamykla pilnai apkrauta, dirba penkias dienas per savaitę. Nuo rugsėjo mėnesio Ukrainoje ir Moldovoje nebetaikomas muitas AB „Snaigė“ produkcijai, todėl bendrovė tikisi eksporto į šias šalis atsigavimo.
Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2009 m. 9 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę ir atsakingų asmenų patvirtinimą (pasisiųsti).
 
2009.10.30 
AB „Snaigė“ baigė platinti obligacijų emisiją
Snaigė“ baigė platinti vardines neviešas 160 dienų trukmės 18% metinio pajamingumo obligacijas. Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta 100 Lt nominaliosios vertės 15 996 obligacijų.
Obligacijos parduotos  išimtinai tik 2009 m. balandžio 6 d. neišpirktų AB „Snaigė“ obligacijų savininkams. Viena laiku neišpirkta obligacija buvo  keičiama į vieną naujai išleidžiamą obligaciją.  Platinimo metu visos laiku neišpirktos obligacijos buvo pakeistos į naujai išleistąsias. Tokiu būdu AB „Snaigė“  įvykdė visus su 2009 m. balandžio 6 d. neišpirkta obligacijų emisija susijusius bendrovės įsipareigojimus obligacijų savininkams.
 
2009.08.31 
AB „Snaigė“ veikla stabilizuota
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2009 metų I pusmetį pasiekė 64,3 mln. Lt apyvartą. Didžioji apyvartos dalis, t.y. 53,8 mln. Lt, pasiekta pagrindinėje bendrovės gamykloje, Alytuje. Kitos bendrovės gamyklos Kaliningrade veikla sustabdyta nuo kovo mėnesio dėl rublio devalvacijos bei ekonominio nuosmukio Rusijoje.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, antrąjį šių metų ketvirtį pavyko stabilizuoti bendrovės veiklą. „Antrąjį šių metų ketvirtį patyrėme tik 3,5 mln. Lt konsoliduotą neaudituotą nuostolį, keturis kartus mažesnį nei pirmąjį ketvirtį“ - teigė G.Čeika. – „Antrojo ketvirčio bendrovės neaudituota konsoliduota EBITDA sudarė 144 tūkst. Lt. Palyginus su pirmojo ketvirčio EBITDA, kuri sudarė (-9.2) mln. Lt tai labai geras rezultatas, rodantis teigiamus poslinkius tiesioginėje bendrovės veikloje“.
AB „Snaigė“ pusmečio rezultatams didesnę įtaką turėjo pirmasis šių metų ketvirtis, kuris bendrovei buvo sudėtingas ir dėl žymiai sumažėjusių pardavimų pagrindinėse Rusijos bei Ukrainos rinkose, ir dėl valdymo optimizavimo procesų vykusių bendrovėje.
AB „Snaigė“ 2009 metų pirmą pusmetį patyrė 17,6 mln. Lt neaudituoto konsoliduoto nuostolio prieš mokesčius. Nuostolis dėl rublio devalvacijos sudarė virš 6 mln. Lt, o pirmą pusmetį sumokėtos išeitinės kompensacijos atleistiems darbuotojams – apie 5 mln. Lt.
Šiuo metu Alytaus gamykla pilnai apkrauta, dirba penkias dienas per savaitę. Bendrovė turi užsakymų daugiau, nei gali pagaminti, tačiau negali didinti gamybos dėl apyvartinių lėšų trūkumo.
Bendrovė gavo INVEGOS garantiją 5 mln. Lt bei derasi su bankais dėl paskolos apyvartinėms lėšoms gavimo.
Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2009 m. 6 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę ir atsakingų asmenų patvirtinimą (parsisiųsti).
 
2009.08.17
Kaliningrado gamyklos uždarymas palengvins AB „Snaigė“ veiklą
Rugpjūčio 12 d. AB “Snaigė“ valdyba  nusprendė uždaryti bendrovei priklausiančią šaldytuvų gamyklą Kaliningrade. Gamybinė veikla šioje gamykloje sustabdyta nuo kovo 2 d.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, po Rusijos rublio devalvacijos gamyba šioje šalyje tapo nuostolinga. “Sprendimas uždaryti Kaliningrado gamyklą nors ir labai sunkus, tačiau buvo neišvengiamas, teigė G. Čeika.-„Nematome jokių teigiamų pokyčių Rusijos rinkoje, net ir sustabdžius gamyklą bendrovė kiekvieną mėnesį patiria nuostolį. Tokia finansinė našta bendrovei sunkmečio sąlygomis yra per sunki, todėl nusprendėme gamyklą uždaryti“
 Kaliningrado gamyklos pastatus bendrovė ketina parduoti. Šaldytuvų gamybos linijos bei įrengimai bus atvežti ir naudojami pagrindinėje, stabiliai dirbančioje Alytaus gamykloje.
Bendrovė prisiims 70 mln. Lt nuostolį dėl nepasiteisinusių investicijų Kaliningrade. Tačiau pardavus Kaliningrado gamyklos pastatus, atsiras papildomas finansinis rezervas palengvinsiantis visos bendrovės veiklą. Šiuo metu AB „Snaigė“ turi daugiau užsakymų nei gali pagaminti, tačiau bendrovė negali didinti gamybos dėl apyvartinių lėšų trūkumo.
Pasak G.Čeikos, AB „Snaigė“ galutinai neatsisako galimybės prekiauti Rusijoje. „Ekonominis nuosmukis ir nestabilumas amžinai nesitęs, pasikeitus situacijai ieškosime būdų atstatyti prekybinius santykius Rusijos rinkoje.“- teigė Gediminas Čeika.
 
 
2009.07.10
Išplatinta obligacijų emisija
2009 liepos 8 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ vardinių neviešų 274 dienų trukmės 14% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta 6 962 vienetai 100 Lt nominaliosios vertės obligacijų.
Obligacijos buvo išskirtinai platintos tik 2009 m. balandžio 6 d. neišpirktų AB „Snaigė“ obligacijų savininkams vieną laiku neišpirktą obligaciją keičiant į vieną naujai išleidžiamą. Tokiu būdų restruktūrizuoti laiku neišpirktas obligacijas sutiko investuotojai, turėję apie trečdalį viso neišpirktų vertybinių popierių likučio. Baigus obligacijų platinimą neišpirktų obligacijų likutis sumažėjo iki 1,67 m. Lt. (arba 8,4% nuo visos 2008 m. obligacijų emisijos dydžio) skaičiuojant nominalia verte.
Bendrovė kviečia ir likusius laiku neišpirktų obligacijų savininkus tartis dėl abiem šalims palankaus sprendimo priėmimo.
 
2009.06.01
AB „Snaigė“ nuostoliai sumažėjo beveik 5 mln. Lt
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2009 metų I ketvirtį pasiekė 32, 8 mln. Lt apyvartą, t.y. du kartus mažiau negu tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais, kai buvo pasiekta 79,08 mln. Lt neaudituota konsoliduota  apyvarta.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pirmo ketvirčio bendrovės apyvarta nesiskiria nuo planuotos pasiekti šiomis sunkmečio sąlygoms, veikiant vienai iš dviejų bendrovės gamyklų bei dirbant viena pamaina keturias dienas per savaitę. „Pirmas ketvirtis buvo sudėtingas, - teigia G.Čeika. -„Dėl vietinės valiutos devalvacijos Rusijoje ir Ukrainoje bei iki 18 proc. išaugusio muito Ukrainoje, pardavimai šiose pagrindinėse AB „Snaigė“ rinkose ypač sumažėjo. Sumažėjus pardavimams, turėjome mažinti darbuotojų skaičių, pertvarkyti gamybą bei prisitaikyti prie naujų sąlygų
Bendrovė 2009 metų pirmą ketvirtį patyrė 14 mln. Lt neaudituoto konsoliduoto nuostolio prieš mokesčius. Nuostolis dėl rublio devalvacijos sudarė apie 6 mln. Lt, o pirmą ketvirtį sumokėtos išeitinės kompensacijos atleistiems darbuotojams – apie 3 mln. Lt.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, šis nuostolis beveik 5 mln. Lt. mažesnis už patirtąjį konsoliduotą nuostolį prieš mokesčius paskutinį 2008 metų ketvirtį. „Tai nedidelis, bet vis dėl to - žingsnis į priekį“, - teigia G. Čeika. -„Prasidėjus šiltajam sezonui pradėjome gauti daugiau užsakymų, perėjome prie penkių dienų darbo savaitės. Tačiau ženkliai didinti gamybos negalime, nes trūksta apyvartinių lėšų. Jei bendrovei pavyktų gauti valstybės finansavimą arba pasiekti palankesnių susitarimų su Lietuvos bankais,   galėtumėme gaminti daugiau produkcijos bei patenkinti daugiau užsakymų.“
Konsoliduotais neaudituotais duomenimis AB ”Snaigė” 2009 m. I ketivirčio EBITDA sudarė (9,2) mln. Lt.
Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2009 m. 3 mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę ir atsakingų asmenų patvirtinimą - atsisiųsti
 
2009.05.27
2009 gegužės 22 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ vardinių neviešų 321 dienų trukmės 14% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta 5 295 vienetai 100 Lt nominaliosios vertės obligacijų.
Obligacijos buvo išskirtinai platintos tik 2009 m. balandžio 6 d. neišpirktų AB „Snaigė“ obligacijų savininkams vieną laiku neišpirktą obligaciją keičiant į vieną naujai išleidžiamą. Tokiu būdų restruktūrizuoti laiku neišpirktas obligacijas sutiko investuotojai, turėję apie 18% procentų viso neišpirktų vertybinių popierių likučio.
Bendrovė kviečia ir likusius laiku neišpirktų obligacijų savininkus tartis dėl abiem šalims palankaus sprendimo priėmimo.
 
2009.05.15
Vienintelė Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintoja AB „Snaigė“ pateikė prašymą AB NASDAQ OMX Vilniusperkelti Bendrovės akcijas iš AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialiojo prekybos sąrašo į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.
 
2009.05.04
Akcinė Bendrovė „Snaigė“ nuo gegužės 4 dienos grįžo prie įprasto penkių darbo dienų per savaitę darbo grafiko. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, grįžimas prie penkių darbo dienų buvo iš anksto planuotas. „Šaldytuvų pardavimo sezonas prasideda maždaug nuo gegužės mėnesio. Nuo šio laikotarpio visada jaučiame padidėjusį mūsų produkcijos poreikį. Todėl grįžimas prie penkių darbo dienų savaitės buvo numatytas praeitų metų gale,“ - teigė Gediminas Čeika.
 
2009.04.22
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB „Snaigė“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2009 m. balandžio 22 d., priimti sprendimai:
1. Patvirtintas AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2008 metais.
2.  Išklausyta Auditoriaus išvadą apie 2008 m. bendrovės finansinę atskaitomybę.
3.  Patvirtinta 2008 m. bendrovės metinė finansinė atskaitomybė.
4.  Patvirtintas AB „Snaigė“ 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymas:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 52 517 654 Lt. (15 210 164 EUR)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -15 128 201 Lt. (-4 381 430 EUR)
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 37 389 453 Lt. (10 828 734 EUR)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezervų: 34 087 600 Lt. (9 872 451 EUR)
Paskirstytinas pelnas: 71 477 053 Lt. (20 701 185 EUR)
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 400 000 Lt. (115 848 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 1 860 000 Lt. (538 693 EUR):
Paramai, labdarai 0 Lt. (0 EUR)
Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 60 000 Lt. (17 377 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1 800 000 Lt. (521 316 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 69 217 053 Lt. (20 046 644 EUR)
5.  Pakeista Bendrovės įstatų 2.2 p. „Bendrovės veiklos objektas – šaldytuvų ir šaldiklių gamyba, buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba (27.51) ir kita LR įstatymų nedraudžiama veikla“ ir  9.1.2, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10 punktus, susijusius su Bendrovės pranešimų skelbimu dienraštyje, keičiant dienraštį „Lietuvos rytas“ į dienraštį „Kauno diena“.
5.1.   Įgaliotas (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinis direktorius pasirašyti ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus ir VAS patvirtintus įstatus, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su VAS priimtų sprendimų įgyvendinimu.
6. Kęstutis Pilipuitis išrinktas Bendrovės valdybos nariu likusiam Bendrovės valdybos įgaliojimų laikui.
Audito komiteto nariais iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Kustaa Aima, Rasą Balčiūnaitę-Kaminskienę ir Virginijų Dumbliauską bei patvirtinta komiteto nuostatai.
 
2009.04.15
AB „Snaigė“ eilinio VAS sprendimų projektai
2009 m. balandžio 10 d. įvykusiame AB "Snaigė" valdybos posėdyje buvo aprobuoti 2009 m. balandžio 22 d. įvyksiančio eilinio visuotinio AB "Snaigė" akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2008 metais.
Siūloma: Patvirtinti AB „Snaigė“ metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2008 metais.
2008 metų konsoliduotas metinis pranešimas - atsisiųsti. Peržiūros atsakaita AB "Snaigė" akcininkams atsisiųsti
2. Auditoriaus išvada apie 2008 m. bendrovės finansinę atskaitomybę.
Siūloma: Išklausyti Auditoriaus išvadą apie 2008 m. bendrovės finansinę atskaitomybę.
3. 2008 m. bendrovės metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimas.
Siūloma: Patvirtinti 2008 m. bendrovės metinę finansinę atskaitomybę.
Konsoliduotos 2008 metų finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada - atsisiųsti
4. 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Siūloma: Patvirtinti AB „Snaigė“ 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 52 517 654 Lt. (15 210 164 EUR)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -15 128 201 Lt. (-4 381 430 EUR)
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 37 389 453 Lt. (10 828 734 EUR)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezervų: 34 087 600 Lt. (9 872 451 EUR)
Paskirstytinas pelnas: 71 477 053 Lt. (20 701 185 EUR)
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 400 000 Lt. (115 848 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 1 860 000 Lt. (538 693 EUR):
Paramai, labdarai 0 Lt. (0 EUR)
Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 60 000 Lt. (17 377 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1 800 000 Lt. (521 316 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 69 217 053 Lt. (20 046 644 EUR)
5. Bendrovės įstatų keitimas.
Siūloma: Pakeisti Bendrovės įstatų 2.2 p. (kadangi pasikeitė ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius) ir 9.1.2, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10 punktus, susijusius su Bendrovės pranešimų skelbimu dienraštyje, keičiant dienraštį „Lietuvos rytas“ į dienraštį „Kauno diena“. Įstatų 2.2, 9.1.2, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10 punktų nauja redakcija:
„2.2. Bendrovės veiklos objektas – šaldytuvų ir šaldiklių gamyba, buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba (27.51) ir kita LR įstatymų nedraudžiama veikla.“
„9.1.2. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas dienraštyje “Kauno diena” arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai, ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos. Jeigu visuotinis susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta šiame straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio susirinkimo dienos.
„9.1.6. Apie sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą kiekvienam Bendrovės kreditoriui turi būti pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku. Be to, šis sprendimas turi būti paskelbtas dienraštyje “Kauno diena” arba pranešta, kiekvienam akcininkui pasirašytinai, arba registruotu laišku.“
„9.1.8. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas Bendrovė skelbia dienraštyje “Kauno diena“ tris kartus, ne trumpesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dėl Bendrovės reorganizavimo viešai praneša dienraštyje “Kauno diena” ir raštu praneša visiems akcininkams ir kreditoriams.“
„9.1.9. Apie sprendimą pertvarkyti Bendrovę, Bendrovė viešai skelbia dienraštyje “Kauno diena“ tris kartus, ne trumpesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo dėl Bendrovės pertvarkymo, viešai praneša dienraštyje “Kauno diena” ir raštu praneša visiems akcininkams ir kreditoriams.“
„9.1.10. Apie Bendrovės likvidavimą, Bendrovė skelbia dienraštyje “Kauno diena” tris kartus, ne trumpesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio susirinkimo, viešai praneša dienraštyje “Kauno diena” ir raštu praneša visiems akcininkams ir kreditoriams.“
5.1.Įgalioti (su teise perigalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti ir pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui pakeistus ir VAS patvirtintus įstatus, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su VAS priimtų sprendimų įgyvendinimu.
6. Valdybos nario rinkimas.
Siūloma: Bendrovės valdybos nariu likusiam Bendrovės valdybos įgaliojimų laikui išrinkti Kęstutį Pilipuitį.
7. Audito komiteto narių rinkimas ir komiteto nuostatų patvirtinimas.
Siūloma: Audito komiteto nariais iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Kustaa Aima, Rasą Balčiūnaitę-Kaminskienę ir Virginijų Dumbliauską bei patvirtinti komiteto nuostatus.
Audito komiteto nuostatai - atsisiųsti nuostatus
 
2009.04.08
AB “Snaigė” pateikė Nasdaq OMX Vilnius vertybinių popierių biržos valdybai paraišką įtraukti 367 dienų trukmės konvertuojamųjų obligacijų emisiją į Nasdaq OMX Vilnius skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą.
 
2009.04.06
Išplatinta konvertuojamųjų obligacijų emisija
2009 balandžio 6 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ konvertuojamųjų vardinių 367 dienų trukmės 18% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo išplatinta visa 7 500 000 EUR nominalios vertės obligacijų emisija.
80% obligacijų buvo išplatinta 2008 m. obligacijų emisijos savininkams refinansavus turėtus vertybinius popierius. Šiems investuotojams vietoj išpirkimo dieną išmokamų grynųjų pinigų už atitinkamą sumą suteikta naujai išleistų konvertuojamų obligacijų.
Likusi emisijos dalis išplatinta stambiesiems AB „Snaigė“ akcininkams konvertavus anksčiau Bendrovei suteiktas paskolas į naujai išleistas obligacijas.
Tai, kad didžioji dalis obligacijų išplatinta 2008 m. emisijos savininkams, parodo, jog obligacijų savininkai supranta sudėtingą dabartinę Bendrovės finansinę situaciją bei tiki Bendrovės galimybėmis po metu išpirkti naujai išleistus skolos vertybinius popierius.
 
2009.04.06
Dėl 2008 m. išleistų obligacijų išpirkimo
2009 m. balandžio 6 d. AB „Snaigė“ neišpirko 2008 m. išleistos 367 dienų trukmės konvertuojamųjų obligacijų emisijos.
Dėl per 2008 m. patirtų nuostolių bendrovė nesugebėjo iš veiklos sugeneruoti obligacijų išpirkimui reikalingų lėšų, o dėl sąstingio šalies kreditų rinkose reikalingų lėšų nebuvo įmanoma pasiskolinti iš išorinių šaltinių.
Beveik visi 2008 m. išleistos obligacijų emisijos savininkai sutiko refinansuoti turėtus vertybinius popierius įsigyjant naujai išleistų 367 d. trukmės 18% metinio pajamingumo konvertuojamų AB „Snaigė“ obligacijų. Tokiems obligacijų savininkams vietoj išpirkimo dieną išmokamų grynųjų pinigų už atitinkamą sumą suteikta naujai išleistų konvertuojamų obligacijų. Visas turėtas obligacijas refinansuoti nusprendė ir stambieji Bendrovės akcininkai, kurie buvo didžiosios dalies 2008 m. išleistos obligacijų emisijos savininkai. Bendrai obligacijų savininkai refinansavo 85% senosios obligacijų emisijos.
Su neišpirktų obligacijų savininkais Bendrovė tarsis dėl naujo įsiskolinimo grąžinimo termino nustatymo.
 
2009.03.19
2009 m. kovo 19 d. įvykusiame AB "Snaigė" (įmonės kodas 249664610) valdybos posėdyje nispręsta 2009 balandžio 22 d. 10 val. sušaukti eilinį visuotinį bendrovės akcininkų susirinkimą. Susirinkimas įvyks posėdžių salėje, Pramonės g. 6 Aluytius. Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.. Susirinkimo akcininkų apskaitos data 2009 04 15.
 Susirinkimo darbotvarkė:
1.        AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2008 metais;
2.        Auditoriaus išvada apie 2008 m. bendrovės finansinę atskaitomybę;
3.        2008 m. bendrovės metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimas;
4.        2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymas;
5.        Bendrovės įstatų keitimas;
6.        Valdybos nario rinkimas;
7.        Audito komiteto narių rinkimas ir komiteto nuostatų patvirtinimas.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2009 m. balandžio 15 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
 
2009.03.19
Informacija apie valdybos nario atsistatydinimą
2009-03-18 akcinės bendrovės “Snaigė” valdybos narys Domininkas Kašys pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš valdybos nario pareigų nuo 2009 m. balandžio 1 d.
 
2009.03.10
AB „Snaigė“ 2009 m. investicijos
Vienintelės Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintojos AB „Snaigė“ planuojamos investicijos 2009 m. sieks 1,8 mln.Lt. Šios investicijos bus skirtos bendrovės dabartinės techninės bazės efektyvumui palaikyti.

2009.03.09
Vienintelė Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintojos AB „Snaigė“ Alytaus gamykla nuo kovo  09 d. nedirbs keturias dienas.
Pasak bendrovės Generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, bendrovė klientų užsakymus patenkina tiek gamindama, tiek pateikdama prekes iš sandėlio. „Smukus vartojimui pagrindinėse bendrovės rinkose, siekiame nedidinti gatavos produkcijos likučio sandėlyje, bei gaminti produkcijos tiek kiek turime užsakymų,“- teigia Gediminas Čeika.
Pask Gedimino Čeikos, efektyvus gamybos valdymas bei kaštų mažinimas yra pagrindinės priemonės dirbant šiuo nepalankiu periodu.
AB „Snaigė“ atnaujins gamybą kovo 16 d.
 
2009.03.05
 Dėl AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų prospekto patvirtinimo
 Vertybinių popierių komisija 2009 m. kovo 5 d. posėdyje patvirtino AB „Snaigė“ 367 dienų trukmės 7,5 mln. eurų (25,9 mln. litų) nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos prospektą.
Pagrindinė informaciją apie išleidžiamas obligacijas:
•    Obligacijų galiojimo trukmė: 367 dienos.
•    Vienos obligacijos nominali vertė: 100,00 EUR.
•    Išleidžiamų obligacijų skaičius: 75 000 vnt.
•    Metinė palūkanų norma: 18%
•    Išpirkimo kaina: 100,00 EUR.
•    Akcijos, į kurias konvertuojamos obligacijos: AB „Snaigė“ vardinės paprastosios akcijos.
•    Konvertavimo santykis: 1:345 (viena obligacija konvertuojama į 345 akcijas)
•    Platinimo periodas: 2009 m. kovo 10 d. – 2009 m. balandžio 6 d.
•    Pirmumo teisės akcininkams įsigyti obligacijų galiojimo terminas: 2009 m. kovo 10 d. – 2009 m. kovo 23 d.
•    Obligacijų galiojimo pradžia: 2009 m. balandžio 7 d.
•    Obligacijų išpirkimo terminas: 2010 m. balandžio 8 d.
Obligacijas įsigiję investuotojai turės teisę išpirkimo dieną konvertuoti turimas obligacijas į 345 paprastąsias vardines AB “Snaigė” akcijas.
AB “Snaigė” akcininkai turės pirmumo teisę per pirmąsias 14 platinimo dienų (2009 m. kovo 10 d. – 2009 m. kovo 23 d. imtinai) įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcionaliai pagal 2009 m. vasario 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos (2009 m. kovo 9 d.) pabaigoje turėtų AB “Snaigė” akcijų nominaliąją vertę. Likusiu platinimo laikotarpiu (2009 m. kovo 24 d. – 2009 m. balandžio 6 d.) įsigyti obligacijų turės teisę ir kiti investuotojai.
Investuotojai kviečiami pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis Obligacijų platinimo metu UAB FMĮ „Orion Securities“, A.Tumėno g.4B (9 aukštas), LT – 01109, Vilnius darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30.

AB „Snaigė" konvertuojamųjų obligacijų prospektas atsisiųsti
 
2009.02.23
AB „Snaigė„ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2009 m. vasario 23d., priimti sprendimai:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas.
A. Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
Išleidžiamų KO-ų skaičius – 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) vienetų;
1.1. Vienos KO-os nominali vertė – 100,- EUR (vienas šimtas eurų);
1.2. Bendra išleidžiamų KO vertė – 7 500 000 EUR (septyni milijonai penki šimtai tūkstančių eurų);
1.3. Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo teisių apskaitos dieną, per pirmas 14 išleidžiamų obligacijų platinimo dienų. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų turi teisę ir visi kiti asmenys;
1.4. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;
1.5. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.5.1. Klasė – paprastosios vardinės akcijos;
1.5.2. Skaičius – 345 (trys šimtai keturiasdešimt penki) vienetai;
1.5.3.  Nominali vertė – 1,- Lt (vienas litas);
1.5.4. Suteikiamos teisės:
1.5.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.5.4.2. Gauti dividendus;
1.5.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
1.5.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
1.5.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;
1.5.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.5.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.5.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
1.5.4.9.  Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;
1.5.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.
1.6. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:345 (viena KO keičiama į 345 akcijas);
1.7. KO-ų išpirkimo data – 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną;
1.8. Maksimali metinė palūkanų norma – 18% (aštuoniolika procentų);
1.9. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;
1.10.  KO-os išperkamos eurais;
B. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.
2.      Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:
2.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as įgyvendinimu;
2.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
2.3. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu. 
 
2009.02.09
AB "Snaigė" VAS šaukiamo 2009m. vasario 23 dieną vyksiančio neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai
1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
2. Bendrovės įstatų pakeitimas;
3. Įgaliojimų suteikimas.
Siūlomi sprendimų projektai:
1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
1. A. Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius - 75 000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) vienetų;
1.2. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- EUR (vienas šimtas eurų);
1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė - 7 500 000 EUR (septyni milijonai penki šimtai tūkstančių eurų);
1.4. Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio
Susirinkimo teisių apskaitos dieną, per pirmas 14 išleidžiamų obligacijų platinimo dienų. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos
įsigyti KO-ų turi teisę ir visi kiti asmenys;
1.5. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo
sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;
1.6. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.6.1. Klasė - paprastosios vardinės akcijos;
1.6.2. Skaičius - 345 (trys šimtai keturiasdešimt penki) vienetai;
1.6.3. Nominali vertė - 1,- Lt (vienas litas);
1.6.4. Suteikiamos teisės:
1.6.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.6.4.2. Gauti dividendus;
1.6.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
1.6.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
1.6.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;
1.6.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.6.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.6.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
1.6.4.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;
1.6.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.
1.7. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:345 (viena KO keičiama į 345 akcijas);
1.8. KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos.
KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną;
1.9. Maksimali metinė palūkanų norma - 18% (aštuoniolika procentų);
1.10. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;
1.11. KO-os išperkamos eurais;
B. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių
suma.
2. Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:
2.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio
Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as įgyvendinimu;
2.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
2.3. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
2.4. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
 
2009.02.27
AB “Snaigė“ 2008 m. konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė ir preliminarūs neaudituoti veiklos rezultatai
1. Preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2008 m. veiklos rezultatai:
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 341,69 mln. Lt (98,96 mln. EUR).
Nuostolis iki mokesčių: -25,98 mln. Lt (-7,52 mln.EUR),
Nuostolis (grynasis): - 22,99 mln. Lt (-6,66 mln.EUR),
<div style="line-height: normal; text-alig