2008 - esminiai įvykiai
 
 
2008.10.23
AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 m. trečiajį ketvirtį uždirbo 3,3 mln. Lt pelno iki mokesčių. Šis rezultatas beveik tris kartus didesnis nei praėjusiais metais, kai buvo gautas 968 tūkst. Lt neaudituotas konsoliduotas pelnas. Bendrovės neaudituota konsoliduota EBITDA trečią ketvirtį sudarė 9 mln. Lt ir buvo 29 proc. didesnė nei analogišką laikotarpį 2007 m., kai neaudituota konsoliduota EBITDA sudarė 7 mln. Lt.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, 2008 metų trečiąjį  ketvirtį gautas pelnas yra bendrovės įgyvendintų  priemonių rezultatas, optimizuojant įmonės valdymą ir gamybą, mažinant kaštus bei struktūrizuojant pardavimo rinkas. „Mums yra didelis pasiekimas gauti teigiamą, nors ir tarpinį rezultatą  ekonominio nuosmukio sąlygomis. Tai skatina toliau dirbti pasirinkta kryptimi “, - teigia Gediminas Čeika.
Pertvarkiusi  gamybą ir sumažinusi darbuojų skaičių  bei užsitikrinusi bankinį finansavimą, bendrovė rengiasi pradėti sekančius metus daug efektyviau.
Per šių metų devynis mėnesius AB „Snaigė“ pasiekė 279 mln. Lt neaudituotą konsoliduotą apyvartą. Trečiąjį ketvirtį gautas neaudituotas konsoliduotas
pelnas sumažino AB „Snaigė“ pirmą pusmetį patirtą neaudituotą konsoliduotą nuostolį iki 5,3 mln. Lt bei padidino bendrovės neaudituotą konsoliduotą EBITDA iki 13,4 mln. Lt.
 
2008.10.06
AB „Snaigė“ pertvarkys gamybą ir mažins veiklos kaštus
Vienintelė Baltijos šalyse buitinių šaldytuvų gamintoja AB „Snaigė“ imsis radikalių priemonių efektyvinant bendrovės valdymą bei mažinant gamybos kaštus. AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos teigimu, šiuos pokyčius įtakojo dėl ekonominio nuosmukio mažėjantis vartojimas strateginėse bendrovės rinkose.
„Esant dabartinei ekonominei situacijai, kai nuolat brangsta žaliavos, finansiniai ir energetiniai resursai, o vartojimas mažėja, privalome pripažinti, kad pelningą įmonės veiklos tęstinumą užtikrins tik radikalus veiklos sąnaudų sumažinimas ir gamybos optimizavimas. Gaminsime mažiau, bet efektyviau ir pelningiau“, - teigia G. Čeika.
Pasak jo, veikos sąnaudos bus mažinamos ne tik taupant ir griežčiau kontroliuojant bendrovės išlaidas, bet ir mažinant darbuotojų skaičių. Bendrovė ketina atsisakyti nebūtinų bei su tiesiogine veikla nesusijusių funkcijų. Alytaus gamykloje iki metų pabaigos darbuotojų skaičius bus sumažintas apie 300 darbuotojų, Kaliningrado gamykloje - apie 180. G. Čeika pažymėjo, kad AB „Snaigė“ sukurs visas galimybes darbuotojų mažinimo socialinėms pasekmėms palengvinti. Jo teigimu, įmonėje bus sudaryta už šią užduotį spręsianti darbo grupė. „Kviesime Darbo biržos ir mokymo centrų atstovus, kurie konsultuos mūsų darbuotojus. Taip pat AB „Snaigė“ informuos kitas Alytaus regiono bendroves apie atleidžiamų darbuotojų pareigybes ir kvalifikaciją bei tarpininkaus joms pasirenkant darbuotojus“, - teigia G. Čeika.

2008.09.12
Juridinių asmenų registre 2008-09-11 įregistruoti AB „Snaigė“ įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas po padidinimo
27 827 365 Lt. Vienos akcijos nominali vertė - 1 litas.
 
2008.09.05
AB “Snaigė“ konsoliduotais duomenimis 2008 metais planuoja pasiekti 359 mln. Lt (104 mln. EUR) apyvartą ir patirti 15 mln. Lt (4, 3 mln. EUR) nuostolį.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pagrindinė priežastis dėl kurios  nepavyks pasiekti planuotos apyvartos - tai ekonomikos
lėtėjimo įtakotas perkamumo mažėjimas kai kuriose strateginėse bendrovės pardavimo rinkose.
”Visą pirmą pusmetį tiek mes, tiek mūsų klientai jautėme  pasikeitusius vartotojų įpročius: didėjant infliacijai ir ekonominiam nestabilumui, dažnas vartotojas atideda stambaus buitinio prietaiso pirkimą geresniems laikams. Situacija nepagerėjo net vasarą, šaldytuvų pardavimo sezono metu “, - teigia G. Čeika.  Bendrovė planuoja nuostolį ne tik dėl smukusių pardavimų, bet ir kilusių žaliavų kainų bei brangusių paskolų apyvartinėms lešoms. Taip pat bendrovė patyrė nuostolį dėl svyruojančio valiutų kurso. Šis nuostolis gautas iš AB Snaigė valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje, kur nėra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausti nuo patiriamų nuostolių dėl valiutų svyravimo.
 
2008.08.29
Sėkmingai išplatinta nauja AB „Snaigė“ paprastųjų vardinių akcijų emisija
UAB FMĮ „Orion securities“ šių metų rugpjūčio 27 d. baigė platinti AB „Snaigė“ naują 4 000 000 paprastųjų vardinių akcijų emisiją. Viešojo siūlymo būdu buvo sėkmingai išplatinta visa emisija. Po 2,50 Lt įsigyti siūlytos akcijos rugpjūčio 8 d.- 21 d. pagal pirmumo teisę platintos tik AB „Snaigė“ akcininkams, o rugpjūčio 22 d. - 27 d. vertybinių popierių įsigyti galėjo visi susidomėję investuotojai. Išplatinus visą emisiją AB „Snaigė“ papildomai pritraukė 10 000 000 litų. „Sėkmingai išplatintos akcijos parodo, kad investuotojai tiki sėkminga AB „Snaigė“ ateitimi.“ - teigė UAB FMĮ „Orion securities“ įmonių finansų skyriaus vadovas Karolis Rūkas.
Naujos akcijų emisijos tikslas buvo padidinti įmonės įstatinį kapitalą. Platinimo metu pritrauktos lėšos bus panaudotos naujiems metalo pjaustymo įrenginiams pirkti, naujų technologijų vystymui bei apyvartinėms lėšoms
 
2008.08.14
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 metų I pusmetį pasiekė 169 mln. Lt (49 mln. Eur) apyvartą, t.y. 6 proc. mažiau  negu praeitais metais, kai buvo pasiekta 180,4 mln. Lt (52.25 mln. Eur) neaudituota konsoliduota  apyvarta. Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, 2008 metų I pusmečio neaudituotos konsoliduotos apyvartos smukimą įtakojo ekonomikos lėtėjimas kai kuriose strateginėse bendrovės pardavimo rinkose.
”Visą pirmą pusmetį tiek mes, tiek mūsų klientai jautėme  pasikeitusius vartotojų įpročius: didėjant infliacijai ir ekonominiam nestabilumui, dažnas vartotojas atsisako ir atideda stambaus buitinio prietaiso pirkimą geresniems laikams“, - teigia G. Čeika.
Pardavimo lėtėjimo AB „Snaigė“  išvengė kai kuriose Vakarų Europos šalyse bei Rusijoje. Rusijos rinkoje bendrovės apyvarta didėjo 6 proc.  Įmonė 2008 metų pirmą pusmetį patyrė 8,6 mln. Lt (2.5 mln. Eur) neaudituoto konsoliduoto grynojo nuostolio.  Pasak generalinio direktoriaus G.Čeikos,  I pusmečio nuostolį įtakojo ne tik smukę pardavimai, bet ir kilusios žaliavų kainos bei  brangusios paskolos apyvartinėms lėšoms. Taip pat bendrovė patyrė nuostolį dėl svyruojančio dolerio kurso. Šis nuostolis gautas iš AB Snaigė valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje, kur nėra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausti nuo patiriamų nuostolių dėl valiutų svyravimo.
Praeitais metais  I pusmetį bendrovė patyrė 1,26 mln. Lt (0.36 mln. Eur) nuostolį.
Konsoliduotais neaudituotais duomenimis AB ”Snaigė” 2008 m. I pusmečio  EBITDA sudarė 4,4 mln. Lt (1.3 mln. Eur),  o 2007  m. I  pusmetį sudarė 11 mln. Lt (3.2 mln. Eur)  ”Per šių metų II ketvirtį  pasiekėme 1,6 karto didesnę EBITDA nei per I ketvirtį. Tai rodo teigiamus postūmius tiesioginėje bendrovės
veikloje”,- teigė Gediminas Čeika.
 
2008.08.08
Dėl AB „Snaigė“ akcijų emisijos prospekto patvirtinimo
Vertybinių popierių komisija 2008 m. rugpjūčio 7 d. patvirtino 4 000 000 paprastųjų vardinių  AB „Snaigė“ akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialųjį prekybos sąrašą prospektą (žr. prisegtą bylą).
Pagrindinė informacija apie išleidžiamas akcijas:
• Vertybinių popierių pavadinimas: Paprastosios vardinės AB „Snaigė“ akcijos.
• Išleidžiamų akcijų skaičius: 4 000 000 vnt.V
• Vienos akcijos įsigijimo kaina: 2,5 Lt.
• Nominali visos emisijos vertė: 4 000 000 Lt.
• Platinimo laikotarpis: 2008 m. rugpjūčio 8 d. - 2008 m. rugpjūčio 27 d.
• Platinimas akcininkams pagal pirmumo teisę: 2008 m. rugpjūčio 8d. - 2008 m. rugpjūčio 21 d.
AB „Snaigė“ akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti platinamų akcijų per pirmąsias 14 platinimo dienų (2008 m. rugpjūčio 8 d. - 2008 rugpjūčio 21 d. imtinai) proporcingai pagal 2008 m. liepos 21 d. visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (2008 m. rugpjūčio 4 d.) turėtas AB „Snaigė“ akcijas. Likusiu platinimo laikotarpiu (2008 m. rugpjūčio 22 d. - 2008 m. rugpjūčio 28 d.) įsigyti akcijų turės teisę ir likę investuotojai.
Investuotojai kviečiami užpildyti paraiškas įsigyti akcijas Akcijų platinimo metu UAB FMĮ „Orion Securities“, A.Tumėno g.4B (9 aukštas), LT - 01109, Vilnius darbo dienomis nuo 8.30 iki 17.30 
 
2008.07.21
AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. liepos 21 d., priimti sprendimai:
1) Akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;
Pilnai atšaukti visus 2008 m. birželio 16 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl įstatinio kapitalo didinimo.
2) Įstatinio kapitalo padidinimas;
Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23 827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmokėtos ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra vėlesnė.  Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje, per 14 (keturiolika) dienų nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra vėlesnė. Pasibaigus šiam terminui, įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.  Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos pirmiausiai bus skirstomos Bendrovės akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausė Susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu nė vienas Bendrovės akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
3) Bendrovės įstatų pakeitimas;
Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo.
4) Įgaliojimų suteikimas;
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
5) Audito įmonės rinkimas;
Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ bendrovės auditoriumi (2008-2009  m. AB „Snaigė“ metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos atskaitomybės auditavimui) ir nustatyti 263 000 litų (dviejų šimtų šešiasdešimt trijų tūkstančių litų), neįskaitant PVM, apmokėjimą už audito paslaugas. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti sutartį su audito įmone, kitas sutarties sąlygas nustatant savarankiškai.
 
2008.07.10
Neeilinio akcininkų susirinkimo (2008-07-21) darbotvarkės papildymas
AB „Snaigė“ valdybos sprendimu nutarta papildyti 2008 m. liepos 21 d. įvyksiančio neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę klausimu „Audito įmonės rinkimas“. Nutarimo projektas - valdyba siūlo pritarti sutarties sudarymui su UAB „Ernst &Young Baltic“ dėl 2008-2009 m. AB „Snaigė“ metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos atskaitomybės auditavimo.
 
2008.07.02
2008 m. liepos 1 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė šiuos sprendimus:
1. Siekiant sustiprinti dukterinės įmonės OOO „Techprominvest“ (Kaliningradas, RF) nuosavo kapitalo bazę nuspręsta padidinti OOO „Techprominvest“ įstatinį kapitalą, kapitalizuojant 22 440 596,25 Lt skolą už Akcinės bendrovės „Snaigė“ parduotą OOO „Techprominvest“ ilgalaikį turtą (įrengimus) ir Akcinės bendrovės „Snaigė“ OOO „Techprominvest“ suteiktas paskolas - 32 757 324,75 Lt sumai. Iš viso kapitalizuojamų įsipareigojimų suma lygi 55 197 921(penkiasdešimt penki milijonai vienas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas ) Lt.
2. Nuspręsta suteikti įgaliojimus, su teise perįgalioti, bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Čeikai, pasirašyti visus dokumentus, susijusius su
AB “Snaigė“-vienintelio akcininko sprendimu didinti OOO „Techprominvest“ įstatinį kapitalą.
 
2008.06.20
Neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai
2008 m. birželio 19 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2008 m. liepos 21 d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaigė“ (kodas 249664610) akcininkų susirinkimą.
Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2008 m. liepos 14 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Susirinkimo darbotvarkė:
1) Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas;
2) Įstatinio kapitalo padidinimas;
3) Bendrovės įstatų pakeitimas;
4) Įgaliojimų suteikimas.
Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:
1) Akcininkų susirinkimo sprendimų atšaukimas; Pilnai atšaukti visus 2008 m. birželio 16 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl įstatinio kapitalo didinimo.
2) Įstatinio kapitalo padidinimas.
Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23 827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmokėtos ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra vėlesnė.
Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje, per 14 (keturiolika) dienų nuo prospekto patvirtinimo arba juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos, priklausomai nuo to, kuri diena yra vėlesnė. Pasibaigus šiam terminui, įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos pirmiausiai bus skirstomos Bendrovės akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausė Susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu nė vienas Bendrovės akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
3) Bendrovės įstatų pakeitimas.
Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo.
4) Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
 
2008.06.16
Neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. birželio 16 d., priimti sprendimai:
1) Įstatinio kapitalo padidinimas
Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23 827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmokėtos ne vėliau kaip 2008 m. liepos 04 d.
Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos. Pasibaigus šiam terminui, iki 2008 m. liepos 04 d. (imtinai) įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos pirmiausiai bus skirstomos Bendrovės akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausė Susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu nė vienas Bendrovės akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
2) Bendrovės įstatų pakeitimas
Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo.
3) Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu
 
2008.05.30
AB “Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2008 metų I ketvirtį pasiekė 78 mln. Lt apyvartą, t.y. 5,4 mln. Lt daugiau negu praeitais metais, kai buvo  pasiekta 72,6 mln.Lt neaudituota konsoliduota apyvarta.  Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, svarbiausia 2008 metų I ketvirčio konsoliduotos apyvartos augimo priežastis yra augę pardavimai Rusijoje.  „Pardavimai Rusijoje sėkmingai auga nuo 2006 m. paskutinio ketvirčio,  o per 2008 pirmuosius tris mėnesius šaldytuvų  pardavėme 40 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį praeitais metais, - teigė G. Čeika.
Įmonė 2008 metų pirmą ketvirtį patyrė 7,9 mln neaudituotą konsoliduotą nuostolį. Pasak generalinio direktoriaus G.Čeikos, didžioji šio nuostolio dalis gauta iš AB Snaigė valdomos Kaliningrado gamyklos Rusijoje, kur nėra veikiančių finansinių instrumentų, leidžiančių apsidrausti nuo patiriamų nuostolių dėl valiutų svyravimo, ir pagrindinių žaliavų brangimo.
Nepaisant patirto nuostolio, įmonės vadovas mato teigiamus pokyčius įmonės veikloje: lyginant su ketvirtu 2007 m. ketvirčiu, neaudituotas konsoliduotas nuostolis sumažėjo 3,4 mln. Lt., o neaudituotas konsoliduotas EBITDA nuostolis sumažėjo nuo 5,5 mln. iki 1,2 mln. Lt.
„Nors įmonės veikla viešai vertinama gana skeptiškai, tačiau po truputį  gerėjantys įmonės rezultatai leidžia toliau tikėtis, kad šie metai bus daug geresni nei 2007, - teigia G. Čeika.
 
2008.05.13
Neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai
2008 m. gegužės 12 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2008 m. birželio 16 d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaigė“ (kodas 249664610) akcininkų susirinkimą.
Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2008 m. birželio 9 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Susirinkimo darbotvarkė:
1) Įstatinio kapitalo padidinimas;
2) Bendrovės įstatų pakeitimas;
3) Įgaliojimų suteikimas.
Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:
1) Įstatinio kapitalo padidinimas
Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais 4 000 000,- Lt (keturių milijonų litų) suma nuo 23 827 365,- Lt (dvidešimt trijų milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų) iki 27 827 365,- Lt (dvidešimt septynių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt penkių litų), išleidžiant 4 000 000 (keturis milijonus) paprastųjų vardinių 1,- Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų emisiją.
Akcijų emisijos kaina - 2,50 Lt (du litai penkiasdešimt centų).
Bendra akcijų emisijos suma lygi 10 000 000,- Lt (dešimčiai milijonų litų).
Akcijos turi būti pasirašytos ir visiškai apmokėtos ne vėliau kaip 2008 m. liepos 04 d.
Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti išleidžiamų akcijų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcijų dienos. Pasibaigus šiam terminui, iki 2008 m. liepos 04 d. (imtinai) įsigyti išleidžiamų akcijų turi teisę ir visi kiti asmenys.
Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką būtų pasirašyta daugiau akcijų negu yra numatyta jų išleisti, jos pirmiausiai bus skirstomos Bendrovės akcininkams proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausė Susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną. Jeigu nė vienas Bendrovės akcininkas nepasirašytų akcijų arba visi kartu pasirašytų jų mažiau negu yra išleidžiama, likusios akcijos kitiems asmenims skirstomos proporcingai pasirašytam akcijų skaičiui.
2) Bendrovės įstatų pakeitimas
Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją. Įstatai keičiami dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo.
3) Įgaliojimų suteikimas
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu šiame protokole nenumatyta kitaip, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu
 
2008.04.25
AB Snaigė visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2008 m. balandžio 25 d. nutarė:
1. Patvirtinti metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2007 metais.
2. Atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės.
3. Patvirtinti 2007 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti pelno paskirstymą.
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje   59 198 280 Lt   (17 145 007  EUR).
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)  - 3 093 738 Lt   (-896 009  EUR).
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje  56 104 542 Lt (16 248 998 EUR).
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti  0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezervų 34 087 600 Lt   (9 872 451 EUR).
Paskirstytinas pelnas  90 192 142 Lt   (26 121 450 EUR).
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus  0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta  į kitus rezervus 4 512 300 Lt   (1 306 852 EUR).
iš jų:  paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR),
         socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 0 Lt (0 EUR),
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti  0 Lt  (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti  0 Lt  (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti  0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms    4 512 300 Lt  (1 306 852 EUR).
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje  85 679 842 Lt (24 814 597 EUR).
5. Nutarta savų akcijų nepirkti.
6. Nutarta bendrovės valdybos nariu likusiam Bendrovės valdybos įgaliojimų laikui išrinkti Robertą Beržinską.
 
2008.04.17
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas ir sprendimų projektai
Bendrovės valdybos nutarimu nutarta papildyti 2008 m. balandžio 25 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlyti susirinkimo sprendimų projektus.
I. Papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę klausimu „Bendrovės valdybos nario rinkimas“.
Papildyta ir patikslinta darbotvarkė:
1. AB “Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2007 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrovės finansinę atskaitomybę
3. 2007 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
4. 2007 metų pelno(nuostolio) paskirstymas
5. Dėl savų akcijų pirkimo
6. Bendrovės valdybos nario rinkimas.
 II. Siūlomi susirinkimo sprendimų projektai:
1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2007 metais.
Siūloma: Patvirtinti metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2007 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
Siūloma: Rekomenduoti akcininkams atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės.
3. 2007 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Siūloma: Patvirtinti 2007 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
4. 2007 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Siūloma: Patvirtinti pelno paskirstymą.
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje  59 080 280 Lt (17 110 832 EUR).
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis)   - 2 975 738 Lt (-861 833 EUR).
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje – 56104542 Lt (16248998(EUR).
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti  0 Lt (0 EUR)
Pervedimai iš rezervų 34 087 600 Lt   (9 872 451 EUR).
Paskirstytinas pelnas 90 192 142 Lt   (26 121 450 EUR).
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus  0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 4 512 300 Lt   (1 306 852 EUR). iš jų:
paramai, labdarai 0 Lt (0 EUR), socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 0 Lt (0 EUR),
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti - 0 Lt (0 EUR).
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms    4 512 300 Lt (1 306 852 EUR).
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje - 85 679 842 Lt (24 814 597 EUR).
5. Dėl savų akcijų pirkimo.
Siūloma: Savų akcijų nepirkti.
6. Bendrovės valdybos nario rinkimas.
Siūloma : Bendrovės valdybos nariu likusiam Bendrovės valdybos įgaliojimų laikui išrinkti Robertą Beržinską.
 
2008.04.07
Baigtas AB "Snaigė" konvertuojamų obligacijų platinimas
2008 balandžio 4 d. buvo baigtas AB „Snaigė“ konvertuojamųjų vardinių 367 dienų trukmės 14% metinio pajamingumo obligacijų platinimas. Per visą platinimo laikotarpį buvo sėkmingai išplatinta visa 20 000 000 Lt (5 792 400 eurų) nominalios vertės obligacijų emisija.
 
2008.03.28
Valdybos nario atsistatydinimas
„Hermis Capital“ valdomos įmonės UAB „Kitron“ generalinis direktorius Mindaugas Šeštokas atsistatydina iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2008 metų balandžio 11 d.
 
2008.03.20
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
2008 m. kovo 20 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2008 m. balandžio 25 d. 13.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti eilinį visuotinį AB „Snaigė“ (kodas 249664610, buveinė Pramonės g. 6, Alytuje) akcininkų susirinkimą. Akcininkų registracijos pradžia 12 val. 30 min., pabaiga 12 val. 50 min.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. AB „Snaigė“ metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2007 metais.
2. Auditoriaus išvada apie 2007 metų bendrovės finansinę atskaitomybę.
3. 2007 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2007 metų pelno paskirstymas.
5. Dėl savų akcijų supirkimo.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2008 m. balandžio 18 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
 
2008.03.14
Dėl AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų prospekto patvirtinimo
Vertybinių popierių komisija 2008 m. kovo 14 d. posėdyje patvirtino AB „Snaigė“ 367 dienų trukmės 20 mln. Lt. (5,79 mln. eurų) nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos prospektą (žr. prisegtą bylą).
Pagrindinė informaciją apie išleidžiamas obligacijas:
• Obligacijų galiojimo trukmė: 367 dienos.
• Vienos obligacijos nominali vertė: 100,00 Lt.
• Išleidžiamų obligacijų skaičius: 200 000 vnt.
• Metinė palūkanų norma: 14%
• Išpirkimo kaina: 100,00 Lt.
• Akcijos, į kurias konvertuojamos obligacijos: AB „Snaigė“ vardinės paprastosios akcijos.
• Konvertavimo santykis: 1:18 (viena obligacija konvertuojama į 18 akcijų)
• Platinimo periodas: 2008 m. kovo 15 d. - 2008 m. balandžio 4 d.
• Pirmumo teisės akcininkams įsigyti obligacijų galiojimo terminas: 2008 m. kovo 15 d. - 2008 m. kovo 28 d.
• Obligacijų galiojimo pradžia: 2008 m. balandžio 5 d.
• Obligacijų išpirkimo terminas: 2009 m. balandžio 6 d.
Obligacijas įsigiję investuotojai turės teisę išpirkimo dieną konvertuoti turimas obligacijas į 18 paprastųjų vardinių AB “Snaigė” akcijų.
AB “Snaigė” akcininkai turės pirmumo teisę per pirmąsias 14 platinimo dienų (2008 m. kovo 15 - 2008 m. kovo 28 d. imtinai) įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcionaliai pagal 2008 m. kovo 7 d. visuotinio akcininko susirinkimo metu turėtų AB “Snaigė” akcijų nominaliąją vertę. Likusiu platinimo laikotarpių (2008 m. kovo 29 d. - 2008 m. balandžio 4 d.) įsigyti obligacijų turės teisę ir likę investuotojai.
Investuotojai kviečiami pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis Obligacijų platinimo metu UAB FMĮ „Orion Securities“, A.Tumėno g.4B (9 aukštas), LT - 01109, Vilnius darbo valandomis nuo 8.30 iki 17.30.
 
2008.03.07
AB „Snaigė“ neeiliniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2008 m. kovo 7 d., priimti sprendimai:
1. Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
1.A. Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;
1.2. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- Lt (vienas šimtas litų);
1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);
1.4. KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).
1.5. Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų turi teisę ir visi kiti asmenys;
1.6. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;
1.7. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.7.1. Klasė - paprastosios vardinės akcijos;
1.7.2. Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;
1.7.3. Nominali vertė - 1,- Lt (vienas litas);
1.7.4. Suteikiamos teisės:
1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.7.4.2. Gauti dividendus;
1.7.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;
1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
1.7.4.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;
1.7.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.
1.8. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);
1.9. KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną. KO savininkai gali pareikšti norą konvertuoti KO  ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki KO išpirkimo dienos.
1.10. Maksimali metinė palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);
1.11. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;
1.12. KO-os išperkamos litais arba eurais;
B. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.
2.Bendrovės įstatų pakeitimas.
2.1. Pakeisti bendrovės įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:
„Bendrovės reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.
Patvirtinti naują įstatų redakciją.
2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant
 oje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.
3.Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:
3.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio
Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as įgyvendinimu;
3.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
3.3. Pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus , pakeitus Įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
3.4. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
3.5. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
 
2008.02.29
AB “Snaigė“ 2007 m. 12 mėn. konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė ir preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2007 m. veiklos rezultatai
1. Preliminarūs konsoliduoti neaudituoti 2007 m. veiklos rezultatai:
Pardavimų ir kitos veiklos pajamos: 413,54 mln. Lt (119,77 mln. EUR).
Nuostolis iki mokesčių:  -10,61 mln. Lt    (-3,07 mln.EUR),
Nuostolis (grynasis):   - 9,74 mln. Lt    (-2,82 mln.EUR),
EBITDA:  13,93 mln. Lt (4,03 mln.EUR).
Nors praėjusiais metais „Snaigės“ pardavimų pajamos išaugo 16 procentų, tačiau šis augimas buvo nepakankamas padengti nuostoliams, susidariusiems dėl per visus 2007 metus smukusio dolerio kurso ir brangstančių žaliavų. Praėjusiais metais dėl kritusio dolerio kurso bei žaliavų brangimo įmonė prarado beveik 15 mln. Lt.
Šiemet AB „Snaigė“ pradėjo naudoti finansinius instrumentus, apdrausdama valiutų kursų svyravimo rizikas.
Praėjusių metų AB „Snaigė“ pelningumo rodikliui įtakos turėjusios augančios žaliavų kainos, lyginant su 2006 metais, brango apie 11 proc. Norėdami sumažinti žaliavų brangimo įtaką įmonės pelnui, bendrovė ėmėsi ieškoti alternatyvių tiekėjų bei medžiagų, diegti įvairias kaštų mažinimo ir efektyvumo didinimo programas. Tai padėjo bent iš dalies sumažinti nuostolius, patirtus dėl žaliavų brangimo.
2. Pateikiame konsoliduotą neaudituotą 2007 m. dvylikos mėnesių tarpinę finansinę atskaitomybę ir atsakingų asmenų patvirtinimą dėl finansinės atskaitomybės informacijos (pridedama).
 
2008.02.25
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektas
Patikslinimas: nutarimų projekto punktas 1.9 papildytas nauju sakiniu.
AB „Snaigė“ valdybos nutarimu siūlomi 2008 m. kovo 7 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
1.A.Išleisti Bendrovės konvertuojamąsias obligacijas (toliau - KO) tokiomis sąlygomis:
1.1. Išleidžiamų KO-ų skaičius - 200 000 (du šimtai tūkstančių) vienetų;
1.2. Vienos KO-os nominali vertė - 100,- Lt (vienas šimtas litų);
1.3. Bendra išleidžiamų KO vertė - 20 000 000,- Lt (dvidešimt milijonų litų);
1.4. KO-ų platinimo terminas - 21 (dvidešimt viena) diena nuo prospekto patvirtinimo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje dienos (šios dienos neįskaičiuojant).
1.5. Bendrovės akcininkai turi teisę įsigyti KO-ų pirmumo teise proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso šio Susirinkimo dieną, per 14 (keturiolika) dienų nuo KO-ų platinimo termino pradžios. Pasibaigus šiam terminui, iki KO-ų platinimo termino pabaigos įsigyti KO-ų turi teisę ir visi kiti asmenys;
1.6. KO-ų suteikiamos teisės: pasibaigus jų išpirkimo terminui, gauti nustatytas palūkanas arba pakeisti KO-as į Bendrovės akcijas šio Susirinkimo sprendimu ir KO-ų pasirašymo sutartimi nustatytu santykiu;
1.7. Akcijų, į kurias keičiamos KO-os:
1.7.1. Klasė - paprastosios vardinės akcijos;
1.7.2. Skaičius - 18 (aštuoniolika) vienetų;
1.7.3. Nominali vertė - 1,- Lt (vienas litas);
1.7.4. Suteikiamos teisės:
1.7.4.1. Dalyvauti valdant Bendrovę;
1.7.4.2. Gauti dividendus;
1.7.4.3. Gauti Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;
1.7.4.4. Nemokamai gauti akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;
1.7.4.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatytas išimtis;
1.7.4.6. Įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
1.7.4.7. Parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;
1.7.4.8. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
1.7.4.9. Bendrovės įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;
1.7.4.10. Kitos Bendrovės įstatuose ir teisės aktuose nustatytos turtinės ir neturtinės teisės.
1.8. Santykis, kuriuo KO-os keičiamos į akcijas - 1:18 (viena KO keičiama į 18 akcijų);
1.9. KO-ų išpirkimo data - 367-toji diena nuo KO-ų platinimo termino pabaigos. KO-os keičiamos į akcijas KO-ų išpirkimo dieną. KO savininkai gali pareikšti norą konvertuoti KO ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki KO išpirkimo dienos.
1.10. Maksimali metinė palūkanų norma - 16 % (šešiolika procentų);
1.11. Palūkanų mokėjimo tvarka: palūkanos sumokamos vienu mokėjimu išperkant KO-as;
1.12. KO-os išperkamos litais arba eurais;
B. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą pakeistų akcijų nominalių verčių suma.
2. Bendrovės įstatų pakeitimas
2.1. Pakeisti bendrovės įstatų str.9.1.11 tokia redakcija:
„Bendrovės reglamentuojama informacija LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka yra skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę.  Patvirtinti naują įstatų redakciją.
2.2. Pasibaigus KO-ų išpirkimo terminui ir esant į Bendrovės akcijas pakeistų KO-ų, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują jų redakciją, nustatant joje padidintą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių.
3. Įgaliojimų suteikimas.
Įgalioti (su teise perįgalioti) ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių:
3.1. Pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku UAB FMĮ „Orion securities“, kodas 1220 33915, dėl veiksmų, susijusių su šio Susirinkimo priimto sprendimo išleisti KO-as įgyvendinimu;
3.2. Pasirašyti obligacijų pasirašymo sutartis, kitas sutarčių nuostatas nustatant savo nuožiūra;
3.3. Pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus , pakeitus Įstatų p.9.1.11 redakciją ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
3.4. Pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus, padidinus įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ir pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
3.5. Atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio Susirinkimo priimtų sprendimų įgyvendinimu.
 
2008.02.04
Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo
2008 m. sausio 31 d. AB „Snaigė“ valdyba priėmė sprendimą 2008 m. kovo 7 d. 10.00 val. Alytuje, Pramonės g. 6, bendrovės posėdžių salėje sušaukti neeilinį visuotinį AB „Snaigė“ (kodas 249664610) akcininkų susirinkimą.
Akcininkų registracijos pradžia 9 val. 30 min., pabaiga 9 val. 50 min.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Konvertuojamųjų obligacijų išleidimas ir įstatinio kapitalo padidinimas;
2.Bendrovės įstatų pakeitimas;
3.Įgaliojimų suteikimas.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos (2008 m. vasario 29 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotiems atstovams privalu turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
 
2008.01.30
AB „Snaigė“ pasirašė rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ "Orion Securities"
AB „Snaigė“ pasirašė rinkos formavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities". „Orion Securities“ planuoja pradėti rinkos formavimą gavus Biržos leidimą.